Detské ihrisko Solinky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/28

Detské ihrisko Solinky

premietanie (slideshow)
Detské ihrisko Solinky

Limbová ulica v Žiline

Detské ihrisko Solinky
(Foto: 11. 6. 2015)

Mesto Žilina reaguje na nepravdivé informácie o tom, že ruší detské ihrisko na sídlisku Hájik. Tieto informácie si mohli dnes ráno nájsť obyvatelia Hájika na vchodoch svojich domov. Mesto sa ohradzuje voči šíreniu takejto paniky a uisťuje obyvateľov, že detské ihrisko na sídlisku bude. Preto si dovoľujeme uviesť niekoľko faktov na objasnenie. Prvky detského ihriska na sídlisku Hájik sú vo vlastníctve Nadácie Spoločne pre región, ktorá mala od mesta na umiestnenie ihrísk prenajaté pozemky za 1 Sk, pričom obdobný model je aj na sídliskách Vlčince a Solinky. Mesto Žilina zaplatilo uvedenej nadácii za prenájom takýchto prvkov na štyroch detských ihriskách za posledných desať rokov približne 135 000 €, pričom zmluva bola postavená tak, že za 10-ročné obdobie jej trvania mesto každý rok splatilo 10 % investície do ihriska. Napriek tomu, po období 10-tich rokov prvky detských ihrísk neostanú napr. za symbolickú sumu mestu, ale ostanú Nadácii Spoločne pre región.
Takýto model však nie je pre mesto výhodný, pretože napriek tomu, že mesto pravidelne platilo nemalú sumu, tieto detské ihriská nemalo a nebude mať vo svojom vlastníctve. Preto na najbližšom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Žiline budú mestskí poslanci rozhodovať o vyčlenení financií na nové detské ihriská, ktoré mesto postaví z vlastných zdrojov. Po schválení zmeny rozpočtu sa bude môcť zavŕšiť proces obstarania nových detských ihrísk, ktorý už prebieha tak, aby nové detské ihriská pod hlavičkou mesta mohli slúžiť deťom na sídliskách čo najskôr. V pokračovaní, resp. obnovení zmluvného vzťahu „napriamo“ bránia aj zákonné prekážky, kedy podobná služba musí byť predmetom verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Rovnako 1. júla 2015 bude ukončená zmluva na podobné ihrisko, ktoré sa nachádza na sídlisku Vlčince.

Tlačová správa Mesta Žilina: "Mesto Žilina vybuduje nové detské ihriská", dňa 9. 6. 2015. PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 891

[0] Komentárov

Pridať komentár