Materská škola, Čajakova — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

9/11

Materská škola, Čajakova

premietanie (slideshow)
Materská škola, Čajakova

Materská škola na Čajakovej ulici v Žiline

(Foto: 5. 6. 2015)

Materská škola, Čajakova 4, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/763 41 40, e-mail: mshliny4@stonline.sk, web: www.mshliny4.sk.

Zápis do MŠ. Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom zverejní na budove školy termín zápisu spolu s podmienkami prijímania detí. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorých rodičia majú trvalé bydlisko v meste Žilina. Zápis pozostáva z prevzatia žiadosti, potvrdenia a vyjadrenia lekára, odovzdania vyplnenej a potvrdenej žiadosti. Prihlášky a informácie o zápise detí poskytne každá materská škola, prípadne na internetovej stránke www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 1076

[0] Komentárov

Pridať komentár