Synagóga v Bytči — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/31

Synagóga v Bytči

premietanie (slideshow)
Synagóga v Bytči

Synagóga v Bytči – בית הכנסת ביטצ'ה – Synagogue in Bytča

História Židovskej náboženskej obce v Bytči a Popperovci
(Foto: 24. 9. 2010)

ŽNO je v Bytči zaznamenaná v druhej polovici 18. storočia, najstarší cintorín, ako aj doložená prítomnosť židovských obyvateľov 1725 v súpise židov v Trenčianskej stolici – žid Levko s bratom. Prvá synagóga v Bytči slúžila už v roku 1801, novšia a ešte aj v súčasnosti jestvujúca stavba ju nahradila roku 1886. Po budapeštianskom kongrese (1868), keď sa židovské obce Uhorska delili na ortodoxné a neologické, ŽNO v Bytči sa odmietla v zmysle kongresu deklarovať a neskôr získala úradné označenie status quo ante (stav ako prv). Po roku 1926 boli status quo ante a neologické obce združené pod označením Ješurun. Zaznamenané štatistiky počtu židovských obyvateľov Bytče a jeho okolia medzi rokmi 1851 až 1931 hovoria o približne troch až piatich stovkách obyvateľov, asi 10 % celkovej populácie mesta. Dôsledkom holokaustu obec zanikla, aj keď v povojnovom období žil v meste ešte malý počet preživších.

Popperovci Spoločensky najvýznamnejšou rodinou v Bytči boli Popperovci. Patrili k najmajetnejším rodinám v rámci celej monarchie. K obrovskému majetku sa dostali prostredníctvom obchodu s drevom. Barón Leopold Popper (1821 – 1886) bol povýšený do šľachtického stavu, jeho syn a dedič barón Dr. Armín Popper (1860 – 1924) bol poslancom uhorského parlamentu za mesto Čadca. Po ňom sa dedičom obrovských popperovských majetkov stal Dr. Lothar Popper (1887 – 1963), nositeľ najvyšších rakúsko-uhorských vyznamenaní z čias 1. svetovej vojny. Lotharov syn, Ing. Viliam Popper, umrel bez potomkov v cudzine. Popperovci sa výrazne podpísali pod rozvoj všetkých inštitúcii ŽNO v Bytči, boli aj donátormi mnohých židovských obcí.
Text prevzatý z webovej stránky Biblické centrumwww.bconline.sk.

Ministerstvo kultúry SR dalo v roku 2009 grant vo výške 60-tisíc eur na opravu havarijného stavu synagógy. Do konca roka 2009 bola opravená strecha, ktorú poškodila víchrica. V budove bola nadmerná vlhkosť a pleseň, lebo dovnútra pretekala voda. V ďalšej etape by sa malo pristúpiť na opravu oblokov, fasád, podlahy a interiéru. Podľa vyjadrenia p. Kataríny Uríkovej z OZ Biblické centrum, po ukončení rekonštrukcie by sa mala synagóga otvoriť cestovnému ruchu, verejnosti a využívať sa ako múzeum či koncertná sála.

Biblické centrum, Plevník-Drienové 12, 018 26 Plevník-Drienové.
Tel: 042/438 21 36, mobil: 0918 694 964, e-mail: centrum@bconline.eu, support@bconline.eu, web. odkaz: www.bconline.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 330

[0] Komentárov

Pridať komentár