Mestská časť Vlčince — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/20

Mestská časť Vlčince

premietanie (slideshow)
Mestská časť Vlčince

Mestská časť Vlčince

Ulica Matice slovenskej
(Foto: 1. 9. 2008)

Vymedzenie mestskej časti Vlčince ulicami: Astrová, B. S. Timravy, Berlínska, Bulharská, Černovská, Dobšinského, Ďurka Langsfelda, Eduarda Nécseya, Fatranská, Gemerská, Gerlachovská, Hlboká cesta (od ulice Eduarda Nécseya), Jána Vojtaššáka, Karola Kmeťku, Karpatská, Krátka, Kubínska, Levočská, Lombardiniho, Ľubľanská, Martinská, Matice slovenskej, Minčolská, Moskovská, Námestie J. Borodáča, Námestie Jána Pavla II., Námestie Ľudovíta Fullu, Nanterská, Nitrianska, Obežná, Obchodná, Piešťanská, Pittsburgská, Polomská, Popradská, Poštová, Prešovská, Slovanská, Sv. Bystríka, Sv. Gorazda, Sv. Svorada a Benedikta, Sv. Cyrila a Metoda, T. Vansovej, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Tulská, Ústecká, Varšavská, Vysokoškolákov, Záborského, Zvolenská.

Vlčince I: Astrová, Černovská, Ďurka Langsfelda, Hlboká cesta (od kríženia s Eduarda Nécseya), Krátka, Lombardiniho, Námestie Ľudovíta Fullu, Sv. Bystríka, Sv. Gorazda, Sv. Svorada a Benedikta, Sv. Cyrila a Metoda (od mostného objektu nad Hlbokou cestou po Košickú).

Vlčince II: B. S. Timravy, Berlínska, Bulharská, Dobšinského, Ľubľanská, Matice slovenskej, Moskovská, Námestie J. Borodáča, Nanterská, Obežná, Obchodná (od križovatky so Sv. Cyrila a Metoda po križovatku s Matice slovenskej), Pittsburgská, Slovanská, T. Vansovej, Tulská, Ústecká, Varšavská, Vysokoškolákov (od okraja parkoviska OD KAUFLAND po križovatku s Matice slovenskej), Záborského.

Vlčince III: Fatranská, Gemerská, Gerlachovská, Karpatská, Kubínska, Levočská, Martinská, Minčolská, Nitrianska, Piešťanská, Polomská, Popradská, Prešovská, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Vysokoškolákov (od križovatky s Matice slovenskej po Rosinskú), Zvolenská.

Vlčince IV: Eduarda Nécseya, Jána Vojtaššáka, Karola Kmeťku, Námestie Jána Pavla II., Obchodná (po križovatku s Sv. Cyrila a Metoda), Poštová, Sv. Cyrila a Metoda (po mostný objekt nad Hlbokou cestou), Vysokoškolákov (po okraj parkoviska OD KAUFLAND).Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 549

[0] Komentárov

Pridať komentár