Biokoridor pri vodnom diele — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

24/46

Biokoridor pri vodnom diele

premietanie (slideshow)
Biokoridor pri vodnom diele

Biokoridor pri hrádzi Vodného diela Žilina

Vodné dielo Žilina
(Foto: 8. 5. 2015)

Od rieky Varínky po celej dĺžke popri Vodnom diele Žilina preteká biokoridor (umelý potok postavený pri stavbe vodného diela). Jeho dĺžka je asi 9000 m a prietok má 2 – 8 metrov kubických za sekundu. Ten prechádza aj okolo elektrárne a do Váhu sa vlieva asi kilometer od hlavnej nádrže. V dolnom úseku sa vlieva ešte do umelého jazierka, kde sa zdržiava vodné vtáctvo. Za pár rokov umelé koryto zarástlo stromami a drevinami a zmenilo sa na nepoznanie.

Stavba VD Žilina bola realizovaná už v nových poprevratových podmienkach, a preto sa kládol zvýšený pohľad na životné prostredie. VD Žilina bolo z environmentálneho hľadiska neobyčajne zložitá stavba a to tým, že sa nachádza priamo na Váhu, mení zásadne jeho funkciu, ako prirodzeného biokoridoru. V snahe zachovať aspoň časť jeho pôvodných funkcií vznikol návrh tzv. náhradného biokoridoru. Je to náhradný tok, ktorý vytvára spojenie hornej a dolnej hladiny diela, čím čiastočne preklenuje tzv. barierový efekt prehradenia toku. Svojou pobrežnou zelenou súčasne nahradí zlikvidované biotipy pozdĺž koryta Váhu. Je situovaný po pravej strane, pričom jeho šírka je minimálne 5 až 7 metrov, s rýchlosťou toku 0,6 až 0,9 m/s. Do tohto toku sú zaústené aj všetky pravostranné prítoky, čím sa vytvára prirodzený prietokový režim malej riečky. Náhradný biokoridor je prvok, ktorý sa doteraz v našich podmienkach neuplatňoval. Jeho význam je preto nielen biologicko-krajinársky, ale aj vedecký. Poznatky získané pri jeho prevádzke môžu slúžiť pri ďalších projektoch.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 576

[0] Komentárov