Veľká Čierna — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/8

Veľká Čierna

premietanie (slideshow)
Veľká Čierna

Veľká Čierna

(Foto: 25. 4. 2015)

Obec Veľká Čierna leží v Strážovských vrchoch, v severnej časti Domanižskej kotliny. Na území dnešnej obce Veľká Čierna bolo sídlo Púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu. Obec sa spomína od roku 1361 ako Nagh Cherna, doložená je z roku 1477 ako Cherna, z roku 1476 ako Czerna, z roku 1512 ako Czerna, z roku 1598 ako Nagy Cherna , z roku 1773 ako Welka Černa, z roku 1927 ako Veľká Čierna, maďarsky Nagycserna. Obec najdlhšie vlastnil rovnomenný rod Čerňanských. V roku 1598 mala 24 domov, v roku 1720 mala 10 daňovníkov, v roku 1784 mala 43 domov, 43 rodín a 252 obyvateľov, väčšinou zemanov, v roku 1828 mala 14 domov a 249 obyvateľov. Zaoberali sa prácou v lesoch a poľnohospodárstvom. Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani za prvej ČSR. Po druhej svetovej vojne veľká časť obyvateľstva pracuje v priemyselných podnikoch v Rajci a v Považskej Bystrici. Podľa sčítania obyvateľstva v roku 1970 mala obec 383 ľudí. Cirkevne patrí obec Veľká Čierna ako filiálka do starobylej farnosti Rajec.
Významné jubileum smrti slovanského apoštola sv. Konštantína-Cyrila v roku 1969 dalo podnet na výstavbu cyrilometodskej kaplnky, ktorá bola vysvätená v 28. septembra 1974. Obec má od roku 2001 schválené, heraldickou komisiou overené a vysvätené symboly obce: ERB OBCE, PEČATIDLO a OBECNÚ VLAJKU. Obec Veľká Čierna oslávila v júli 2011 650-té výročie vzniku.

Text pevzatý z webovej stránke Obce Veľká Čierna (kliknite): www.obecvelkacierna.info.



Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 669

[0] Komentárov

Pridať komentár