Nový cintorín v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/9

Nový cintorín v Žiline

premietanie (slideshow)
Nový cintorín v Žiline


Nový cintorín v Žiline

Pietna ulica
(Foto: 21. 4. 2015)

Žilinský Nový cintorín, v mestskej časti Závodie, bol vybudovaný po vyčerpaní hrobových miest na Starom cintoríne. Bol otvorený asi v roku 1990, má rozlohu 30 hektárov. Predpokladaná kapacita hrobových miest pre Žilinu je asi na 500 rokov. Za 18 rokov sú hrobové miesta zaplnené na necelých dvoch hektároch. Predpokladá sa, že pri vyššej kremácii bude menší záujem o klasické hrobové miesta.

Cenník poplatkov a služieb na cintorínoch (pohrebiskách) zriaďovateľa Mesta Žilina podľa Všeobecne záväzného nariadenie č. 26/2012 s účinnosťou od 1. 1. 2013. Kliknite na web odkaz: Cenník poplatkov.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 320

[0] Komentárov

Pridať komentár