Pietna ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/9

Pietna ulica

premietanie (slideshow)
Pietna ulica


Pietna ulica v Závodí

Závodie, mestská časť Žiliny
(Foto: 21. 4. 2015)

Pietna ulica v Závodí je vymedzená križovatkou s Kvačalovou ulicou, pokračuje k Novému cintorínu a pokračuje úzkou cestou pod Hradisko. Na začiatku ulice a pri cintoríne sú postavené rodinné domy a na cintoríne je dom smútku a krematórium. Po ulici premáva po cintorín autobusová linka MHD.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Vymedzenie hraníc ulicami mestskej časti Závodie: 9. mája, Benku, Bočná, Cesta na štadión, Drieňová, Ferka Urbánka, Gogoľova, Hôrecká cesta (po križovatku na Hájik), Juraja Závodského, Krížna, Kvačalova (po odbočku k záhradkárskej osade a starému cintorínu), Matúša Kavca, Mládežnícka, Mostová, Na Zápletí, Nábrežie Rajčianky, Nemcovej, Orlík, Pekná, Pietna, Pod Hradiskom, Pod jarkom, Pod sadom, Pod vinicou, Potočná, Prúty, Roľnícka, Samuela Timona, Strážovská, Školská, Vavrinca Ottmayera, Západná.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 333

[0] Komentárov

Pridať komentár