Materská škola Pov. Chlmec — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/2

Materská škola Pov. Chlmec

premietanie (slideshow)
Materská škola Pov. Chlmec

Materská škola v Považskom Chlmci

Považský Chlmec, mestská časť Žiliny
(Foto: 26. 5. 2007)

Materská škola, Študentská 15/3, 010 03 Žilina.
Tel.: 041/566 76 97, e-mail: mspch@mail.t-com.sk, web: www.msstudentska.zilina.sk.

Zápis do MŠ. Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom zverejní na budove školy termín zápisu spolu s podmienkami prijímania detí. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorých rodičia majú trvalé bydlisko v meste Žilina. Zápis pozostáva z prevzatia žiadosti, potvrdenia a vyjadrenia lekára, odovzdania vyplnenej a potvrdenej žiadosti. Prihlášky a informácie o zápise detí poskytne každá materská škola, prípadne na internetovej stránke www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 614

[0] Komentárov

Pridať komentár