72 Dom Matice slovenskej — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/7

72 Dom Matice slovenskej

premietanie (slideshow)
72 Dom Matice slovenskej

72 – Dom Matice slovenskej v Žiline

Turistická informačná tabuľka č. 72 s QR kódom na Dome Matice slovenskej (Hollého ulica)
(Foto: 20. 3. 2015)

Pozemok na Hollého ulici č. 11 kúpil obyvateľ Bytčice Filip Holzmann v roku 1923 od Hermana Donátha a dal si na ňom postaviť nový obytný dom. Stavbu realizovala firma Ľudevíta Kantúrka, ktorý pravdepodobne dom i projektoval. Po jeho postavení ho v roku 1926 prevzal syn Filipa Holzmanna Emil s manželkou Arankou rod. Wertheimerovou a následne ho predal Adolfovi Rosenzweigovi. V období rokov 1945 až 1951 využívali dom žilinskí skauti. Potomkom rodiny Rosenzweigovej, ktorí nebývali v Žiline, patril dom až do roku 1952, kedy ho predali Jednotnému sväzu rybárskemu v Žiline. Ten po výstavbe svojej novej budovy na Kmeťovej ulici odovzdal vlastnícke práva Kovoslužbe Žilina.
Dom po likvidácii Kovoslužby v roku 1992 prevzalo Mesto Žilina, ktoré tu umiestnilo Park kultúry a oddychu Žilina. Po zániku tejto ustanovizne dňa 15. septembra 1994 mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že budovu predá Matici slovenskej symbolicky za 1 korunu. Následne mesto poskytlo na rekonštrukciu budovy sumu dva a pol milióna korún a po jej skončení tu bol od 1. januára 1996 zriadený Dom Matice slovenskej Žilina ako stále pracovisko Matice slovenskej.
Dom plní kultúrne, spoločenské a metodické ciele Matice slovenskej na území vymedzenom okresmi Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice a Žilina. Súčasťou domu je Exilová knižnica zameraná na literatúru zahraničného exilu, ktorá je verejnosti prístupná bezplatne.
V Dome Matice slovenskej Žilina sídlili v roku 2014 aj viaceré inštitúcie a organizácie: Živena – spolok slovenských žien – Základná organizácia v Žiline, Slovenský skauting – Slovenskí OLD skauti a Slovenskí skauti v Žiline, Zväz slovenských filatelistov – Klub filatelistov v Žiline,
Šachový klub DMS v Žiline, Slovenská esperantská spoločnosť ESONO v Žiline, Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia v Žiline, Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 1, Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 4, Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – regionálny klub AURA v Žiline.

Spracoval: Mgr. Peter Štanský a doc. Ing. Novák Milan, PhD. Zdroj: Štátny archív Žilina, Dom Matice slovenskej v Žiline. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 620

[0] Komentárov

Pridať komentár