Radnica v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/20

Radnica v Žiline

premietanie (slideshow)
Radnica v Žiline

Historická radnica mesta Žiliny

The Town Hall of Zilina
(Foto: 26. 5. 2007)

Žilinská stará radnica stojí na Mariánskom námestí. Všetky dejinné udalosti mesta sú spojené s radnicou. Všetci Žilinčania poznajú výraz "terra de Selinan." Pod týmto názvom bola prvá písomná zmienka o území mesta z roku 1208. V roku 1297 sa v listinách objavuje názov Žilina. Podľa písomných dokladov z 23. apríla 1312 bola Žilina už mestom.
Král Karol I. Róbert z Anjou počas návštevy nášho mesta 12. júla 1321 udelil Žiline výsady slobodného mesta, ktoré potvrdili aj Žigmund I. Luxemburský (1397) a Vladislav II. Jagiello (1497). Významným právnym a jazykovým dokumentom európskeho významu je Žilinská kniha, ktorej počiatky sú v roku 1378. Prvý zápis v slovenskom jazyku pochádza z roku 1451. Áno, už vtedy sa v Žiline písalo slovensky. Posledné zápisy sú zaznamenané v roku 1561. Kniha je uložená v štátnom okresom archíve v Žiline. V roku 1381 si naši žilinskí Slováci vymohli na panovníkovi zrovnoprávnenie s nemeckými kolonistami. Listinu Privilégium pre žilinských Slovákov (Privilegium pro Sclavis) vydal 7. mája 1381 uhorský a poľský kráľ Ľudovít I. Veľký počas návštevy nášho mesta. Na budove radnice túto udalosť pripomína pamätná tabuľa.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2426

[0] Komentárov

Pridať komentár