Národná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

19/27

Národná ulica

premietanie (slideshow)
Národná ulica

Stojany na bicykle na Národnej ulici

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 24. 5. 2014)

Žilinčania sa po dlhých rokoch opäť dočkali reprezentatívnej „brány“ do historického centra Žiliny, za ktorú by sa nemuselo hanbiť žiadne európske mesto podobnej veľkosti. Národná ulica bola za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu v pondelok 23. septembra 2013 slávnostne odovzdaná do užívania širokej verejnosti.
„Ako som viackrát deklaroval, k rekonštrukcii Národnej ulice sme pristúpili zodpovedne a navrhli sme ju tak, aby o pár rokov nebolo znovu nutné riešiť havarijný stav dlažby. Okrem dlažby sa zrekonštruovalo aj osvetlenie, lavičky, odpadkové koše a iné doplnky pešej zóny, nezabudli sme ani na vstup do podchodu k železničnej stanici, ktorého časť je v majetku Mesta. Som presvedčený, že prechádzka po jednej z najvýznamnejších ulíc mesta zanechá dobrý dojem v každom Žilinčanovi i v návštevníkovi nášho mesta,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma pri slávnostnom odovzdaní Národnej ulice do užívania.
Rekonštrukcia pešej zóny začala obnovou inžinierskych sietí, ako prvé boli v apríli opravované rozvody spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK), potom nasledovala spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). Po obnove inžinierskych sietí pristúpil zhotoviteľ stavby – spoločnosť Cesty Nitra, a.s. k samotnej rekonštrukcii pešej zóny, ktorá zahŕňala zemné práce pre elektroinštaláciu, kanalizačné a vodovodné prípojky, technológie obelisku, zhotovenie novej konštrukcie spevnených plôch pred podchodom k železničnej stanici, ďalej vyhotovenie vyrovnávajúcej vrstvy, na ktorú sa pokladala dlažba s podsypom.
Žulová dlažba bola objednaná a prepravená z Číny z dôvodu výhodnejšej ceny – samozrejme musela spĺňať zadané podmienky (rozmery, farbu, kvalitu). Dlažba s protišmykovou úpravou má rozmery 50 x 50 x 6 cm a položená je na celkovej ploche 4 500 m2 v troch farebných odtieňoch. Základom je bledosivá, doplnená sivou a tehlovosivou, všetko usporiadané do základnej grafickej bunky, opakujúcej sa v modulovej skladbe. Súčasťou dlažby je úprava pre vedenie zrakovo postihnutých občanov. Uvedené množstvo použitej žuly predstavuje 270 m3 materiálu, ktorý dodávateľ doviezol v 29 lodných kontajneroch.
Pešia zóna je doplnená objektmi mobiliáru – lavičkami, parkovým sedením, odpadkovými košmi, pitnými fontánkami, stojanmi na bicykle, orientačným systémom, zahradzovacími stĺpikmi a ochrannými mrežami ku stromom. Súčasťou funkčného a dispozičného riešenia je aj nové osvetlenie – celkovo 13 stožiarových svietidiel doplnených dvojicou bodových svietidiel pre smerové nasvietenie fasády domov. Osvetľovacie stožiare sú doplnené osvetľovacími telesami priamo v dlažbe. Celý systém osvetlenia je doplnený podsvietením stromoradia pri vstupoch na ulicu a v krížení Národnej ulice a Ulice Jána Milca. Autorom projektovej dokumentácie je Ing. arch. Ľubomír Kružel.
Na vynovenej Národnej ulici nebudú drevené terasy, môžu tu byť umiestnené len slnečníky – tak, ako to už platí na Mariánskom námestí. Ťažké vozidlá by sa tam mali objavovať iba vo výnimočných prípadoch a zásobovanie bude riešené z okolitých ulíc a dvorov mimo Národnej ulice.
Rekonštrukcia Národnej ulice bola realizovaná verejnou súťažou s elektronickou aukciou, súťaže sa zúčastnilo 9 uchádzačov a následne aukciou došlo k úspore 189 000 € oproti projektovanej cene. Vysúťažená cena celého diela bola 632 500 € bez DPH (= 759 000 € s DPH), z čoho dodávka žulovej dlažby vrátane pokládky predstavuje 265 000 €. Táto elektronická aukcia bola prvá svojho druhu na stavebné práce v meste Žilina.

Text: PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 880

[0] Komentárov

Pridať komentár