Referendum o ochrane rodiny — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/4

Referendum o ochrane rodiny

premietanie (slideshow)
Referendum o ochrane rodiny

Referendum o ochrane rodiny

Aliancia za rodinu
(Foto: 31. 1. 2015)

Petíciu za vypísanie referenda iniciovala Aliancia za rodinu. Vyše 400 000 podpisov občanov doručila prezidentovi Kiskovi 27. augusta 2014. Ten sa rozhodol, že dá súlad predmetu referenda s ústavou SR preskúmať Ústavnému súdu. Ústavný súd prišiel 28. októbra 2014 k záveru, že jedna zo štyroch otázok nie je v súlade s ústavou.

Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov rozhodnutím č. 320/2014 Z. z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. V referende oprávnení občania rozhodnú o týchto otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?


Výsledky referenda konaného dňa 7. 2. 2015. Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 4 411 529, počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 944 674 a počet odovzdaných hlasovacích lístkov 944 209. Účasť 21,41 %. Výsledok hlasovania zúčastnených občanov v referende: 1. otázka 94,50 %, 2. otázka 92,43 %, 3. otázka 90,32%. Referendum o ochrane rodiny je neplatné, lebo účasť nepresiahla hranicu 50 percent. (Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky: http://www.volbysr.sk/.)

Aliancia za rodinu je občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov, ktorá vznikla v decembri 2013 na podporu hodnôt manželstva a rodiny. Neviaže sa na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, jednotlivcov, skupiny, inštitúcie, spoločenstvá či iné zoskupenia občanov, ktoré sa stotožňujú s vyhlásením Aliancie. Alianciu momentálne podporuje 107 organizácií venujúcich sa sociálnej práci v teréne, pomoci rodinám, deťom z detských domovov, mládeži, slobodným matkám, hendikepovaným, vzdelávacím aktivitám a tiež ochrane a presadzovaniu ľudských práv. Organizácie združené v Aliancii za rodinu zastupujú vyše 200 000 občanov Slovenska od stredoškolákov, cez vysokoškolskú mládež, aktívnych dôchodcov až po podnikateľov a akademické prostredie. Ambíciou Aliancie za rodinu je získať pre svoje myšlienky čím viaceré organizácie s víziou vytvoriť mohutné celospoločenské hnutie, ktoré sa postaví za manželstvo a rodinu, za ich dôležitosť a výnimočnosť. (Text prevzatý z web. stránky Aliancie za rodinu - kliknite: www.alianciazarodinu.sk.)

Žiadame návštevníkov, aby pod touto fotografiou nepísali žiadne komentáre.
Ďakujem, administrátor.
Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 362

[0] Komentárov

Pridať komentár