Mestské divadlo Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/21

Mestské divadlo Žilina

premietanie (slideshow)
Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina

(Foto: 24. 6. 2014)

Mestské divadlo, Horný val č. 3, 010 01 Žilina.
Tel.: +421 41 56 23 802, 56 23 703, e-mail: mdzilina@pobox.sk. web: www.divadlozilina.eu.

Mestské divadlo Žilina bolo založené 1. januára 1992 Mestským zastupiteľstvom a je financované výhradne z rozpočtu mesta Žilina. Do dnešného dňa uviedlo 63 premiér a odohralo vyše 2 500 predstavení. V rokoch 1999 – 2003 v jeho budove prebiehala rozsiahla a nákladná rekonštrukcia v celkovej hodnote 70 miliónov korún, z rozpočtu mesta. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného divadla sa uskutočnilo 19.12. 2003 za účasti prezidenta Slovenskej republiky, pána Rudolfa Schustera. Špeciálne na túto príležitosť MD pripravilo inscenáciu Shakespearovej komédie "Sen noci svätojánskej."
Riaditelia Mestského divadla po roku 1989: Ján Bureš, Elena Dikošová, Martina Jesenská, Anton Šulík.

História: Reprezentačný dom, terajšie Mestské divadlo, bol postavený v rokoch 1942 – 1944 v období prvej Slovenskej republiky. Bol postavený podľa projektov architekta Otta Reichnera. O výstavbu sa zaslúžil JUDr. Vojtech Tvrdý, mešťanosta Žiliny. Stavba nesie prvky talianskeho neoklasicizmu. Pôvodne sa v nej nachádzali kultúrne priestory, cirkevná škola a honosná radná sien. Na fasáde bol umiestený mestský erb, slovenský a pápežský znak. Komunisti ich však odstránili. V rokoch 1950 – 1966 tu bolo umiestené Krajové divadlo pracujúcich, neskôr premenované na Divadlo Petra Jilemnického. V roku 1961 tu pôsobila Stredná všeobecno-vzdelávacia škola a potom základná škola. Neskoršie tam sídlil Park kultúry a oddychu a Mestské divadlo. Po roku 1989 tam bola dočasne umiestená Cirkevná obchodná akadémia a priestory tam našla aj Televízia Žilina, premenovaná na Televíziu Patriot.
Stavebné povolenie bolo udelené pod č. 17059/1941 výmerom okresného úradu v Žiline zo dňa 9. II. 1942. Stavba bola započatá 20. IX. 1941. Stavba bola dokončená 15. IV. 1946. Stavba bola užívaná 1. V. 1946. Stavbu postavila firma Ing. J. Petri, staviteľ z Bratislavy. Dostala popisné číslo 133.

Mestské divadlo Žilina sídli v budove, ktorá bola postavená ako Reprezentačný dom Žiliny v rokoch 1942 – 1944 podľa projektov moravsko-nemeckého architekta Ota Reichnera. Stavba nesie znaky talianskeho neoklasicizmu a pôvodne sa v nej nachádzali kultúrne priestory, cirkevná škola a honosná radná sieň. Zatiaľ čo vnútro reprezentačného domu bolo riešené v duchu funkcionalizmu, travertínový obklad použitý na fasáde i v interiéri dodal budove majestátnosť. Bol to druhý viacúčelový objekt s kultúrno-spoločenským poslaním postaveným po banskobystrickom Národnom dome na Slovensku, ktorý mal účelovo naprojektovanú divadelnú sálu. V čase vrcholiacej druhej svetovej vojny vznikla v Žiline divadelná budova, ktorá patrí k najlepším architektonickým dielam svojho druhu na Slovensku. Stavba bola dokončená v roku 1944 a v roku 1950 odovzdaná stálemu činohernému divadelnému súboru, ktorý v nej pôsobil 16 rokov. V rokoch 1999 – 2003 prebehla v budove Mestského divadla Žilina rozsiahla rekonštrukcia.
Zdroj: Mestské divadlo Žilina (kliknite): www.divadlozilina.eu.

Na budove Mestského divadla Žilina bola 14. 10. 2000 odhalená busta mešťanostovi Žiliny JUDr. Vojtechovi Tvrdému (1896 – 1963) a 11. júna 2006 evanjelickému biskupovi Fedorovi F. Ruppeldtovi (1886 – 1979). Reliéf a busty sú odliate z bronzu a ich autorom je akademický sochár Ladislav Berák.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 1191

[0] Komentárov

Pridať komentár