Lietavská Závadka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/2

Lietavská Závadka

premietanie (slideshow)
Lietavská Závadka

Lietavská Závadka, miestna časť obce Lietava

Rozostavaná stavba kostola v Lietavskej Závadke
(Foto: 27. 2. 2011)

Lietavská Závadka leží západne od Lietavy na úpätí Stražovských vrchov. Spolu s Majerom sú súčasťou obce Lietava. Kataster obce Lietava tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. Filiálka Lietavská Závadka patrí pod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Lietava. V Lietavskej Závadke je Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie a rozostavaný kostol.

Obecný úrad Lietava, 013 18 Lietava.
Tel./fax OcÚ: 041/597 1027, matrika: 041/597 10 39, e-mail:oulietava@mail.t-com.sk, web: www.lietava.sk.

Úradné hodiny: Po 7.00 – 15.00, St 7.00 – 16.00, Pi 7.00 – 14.00.
Pred návštevou OcÚ si overte úradné hodiny na web. stránke obce Lietava.

Symboly obce Lietavy a jej častí Lietavská Závadka a Majer sú: erb obce, zástava obce a pečať obce. Erb obce tvorí symbol stojaceho capa obhrýzajúceho krík. Zástavu obce tvoria farby zelená, biela a čierna, rozložené v piatich pásoch (čierny v strede a zelené po okrajoch). Erb obce tvorí hrubopis "OBEC LIETAVA, so symbolom stojaceho capa obhrýzajúceho krík.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 438

[0] Komentárov