Športová hala na Bôriku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

40/69

Športová hala na Bôriku

premietanie (slideshow)
Športová hala na Bôriku

Bývalá Športová hala v Žiline

(Foto: 6. 1. 2015)

Športová hala bola postavená podľa projektov architektov Ing. arch. Ľudovíta Kupkoviča a Ing. Andreja Bašistu CSc v roku 1986. Ide o viacúčelovú športovú halu, kde okrem športových podujatí sa využíva na koncerty a iné spoločenské udalosti väčšieho významu. Elegantná budova patrí medzi najvýznamnejšie mestotvorné prvky v Žiline. Už po svojom postavení zaujala pozornosť nielen slovenských, ale aj zahraničných architektov. Tejto ojedinelej stavbe udelili Spolok architektov Slovenska Cena Dušana Jurkoviča za rok 1986.
Drevená hala s kruhovým pôdorysom je prekrytá konštrukciou, ktorú nesú lepené drevené oblúkové väzníky. Tieto majú bez podpory rozpätie 105 metrov. Strešný plášť haly je zložený z atypických sendvičových panelov a vonkajšej krytiny z medeného plechu. V kontraste s nenápadnou vonkajšou formou, ktorú tvorí nízky guľový vrchlík, je vnútorný priestor prekvapujúco rozsiahly a pôsobivý. Po celom kruhovom obvode sú umiestené obloky, ktoré rozptyľujú rovnomerne denné svetlo a zabraňujú priamemu oslneniu hracej plochy. Hracia plocha haly dosahuje až 4 500 m2. Hľadisko má kapacitu 2 000 miest na sedenie, vstupné tribúny pre 1 200 osôb a voľnými sedadlami na hracej ploche je možno rozšíriť kapacitu až na 6 000 miest.
Športová hala je zapísaná do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina pod č. 03 na základe návrhu, ktorý schválili poslanci MsZ v Žiline dňa 13. októbra 2008.

V závere 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 25. 6. 2014 došlo k rozhodnutiu o vysporiadaní vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS, ktoré boli jednomyseľne všetkými poslancami odmietnuté v plnom rozsahu. Mestskí poslanci, ako aj primátor, neboli stotožnení s obsahom predkladaného materiálu, ktorý pokladali za nevýhodný pre obyvateľov mesta Žilina. I napriek tejto skutočnosti, primátor mesta Žilina Igor Choma mimoriadne umožnil vystúpiť pánovi Trabelssiemu k tomuto bodu programu. (Text prevzatý z web. stránky www.zilina.sk.)
Uznesenie č. 79/2014 k Návrhu na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje návrh poslanca Petra Ničíka v znení: 1. predložený návrh neschváliť; 2. čo najviac sa vymaniť z doteraz uzavretých zmlúv s p. Trabelssiem (a jeho spoločnosťami s ním prepojenými), ktoré sú pre Mesto Žilina nevýhodné; 3. hľadať také riešenia v oblasti vytvorenia podmienok pre športovú činnosť v Žiline i v oblasti dopravy i parkovania, ktoré sú pre Mesto Žilina výrazne výhodnejšie, ako tie, ktoré sú teraz zmluvne uzavreté s p. Trabelssiem, či s firmami prepojenými s ním, 4. každý spoločný prienik aktivít mesta Žilina a aktivít p. Trabelssieho riešiť jednotlivo.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 568

[0] Komentárov

Pridať komentár