Nižedvorská ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Nižedvorská ulica

premietanie (slideshow)
Nižedvorská ulica

Nižedvorská ulica v Považskom Chlmci

Považský Chlmec, mestská časť Žiliny
(Foto: 22. 5. 2014)

Nižedvorská ulica sa nachádza za starou historickou zástavbou v Považskom Chlmci. Vymedzená je križovatkou s Hlavnou ulicou a križovatkou s Horskou ulicou. Ulica je rovná, dlhá asi 230 metrov. Na ulici je len zástavba rodinných domov.

Vymedzenie hraníc ulicami mestskej časti Považský Chlmec: Alexyho, Bytčianska (od začiatku mosta cez Kysucu do mestskej časti Považský Chlmec), Fialková, Gavlovičova, Hlavná cesta, Horská, Medzierka, Mýtna, Na Hôrke, Na Majerisku, Nižedvorská, Nová, Pod Laščeky, Pod Skalkou, Pomocná, Požiarnická, Pri Kysuci, Študentská, Vysoká, Závozská, Zúbekova.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Žilina č. 10/2009, článok 3 Určenie názvu ulíc v mestskej časti Považský Chlmec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 24. 08. 2009. MsZ v Žiline určuje názov ulíc v mestskej časti Považský Chlmec v meste Žilina takto: a) Egrešová – vymedzená od križovatky s ulicou Na Hôrke po slepé ukončenie
s obratiskom, b) Morušová – vymedzená od križovatky s ulicou Na Hôrke po križovatku s ulicou Egrešová, c) Čerešňová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie s obratiskom, d) Višňová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie s obratiskom (nasleduje po ulici Čerešňová), e) Hroznová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie s obratiskom (nasleduje po ulici Višňová).

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 21. 5. 2012 schválilo nové námestie – Chlmecké námestie. Námestie má vymedzený priestor existujúcou zástavbou. Súčasťou námestia je budova bývalého kultúrneho domu a parku s kaplnkou a krížom. (Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2012)

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 537

[0] Komentárov

Pridať komentár