Fialková ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/5

Fialková ulica

premietanie (slideshow)
Fialková ulica

Fialková ulica v Považskom Chlmci

Považský Chlmec, mestská časť Žiliny
(Foto: 22. 5. 2014)

Fialková ulica sa nachádza v starej historickej zástavbe Považského Chlmca. Vymedzená je križovatkou s Horskou ulicou a križovatkou s Hlavnou ulicou. Patrí medzi kratšie ulice s dĺžkou asi 250 metrov. V jednej časti sa šošovkovito rozdeľuje na dve cesty. Na ulici sú postavené len rodinné domy.

Vymedzenie hraníc ulicami mestskej časti Považský Chlmec: Alexyho, Bytčianska (od začiatku mosta cez Kysucu do mestskej časti Považský Chlmec), Fialková, Gavlovičova, Hlavná cesta, Horská, Medzierka, Mýtna, Na Hôrke, Na Majerisku, Nižedvorská, Nová, Pod Laščeky, Pod Skalkou, Pomocná, Požiarnická, Pri Kysuci, Študentská, Vysoká, Závozská, Zúbekova.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Žilina č. 10/2009, článok 3 Určenie názvu ulíc v mestskej časti Považský Chlmec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 24. 08. 2009. MsZ v Žiline určuje názov ulíc v mestskej časti Považský Chlmec v meste Žilina takto: a) Egrešová – vymedzená od križovatky s ulicou Na Hôrke po slepé ukončenie
s obratiskom, b) Morušová – vymedzená od križovatky s ulicou Na Hôrke po križovatku s ulicou Egrešová, c) Čerešňová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie s obratiskom, d) Višňová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie s obratiskom (nasleduje po ulici Čerešňová), e) Hroznová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie s obratiskom (nasleduje po ulici Višňová).

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 506

[0] Komentárov

Pridať komentár