Synagóga Ružomberok — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/11

Synagóga Ružomberok

premietanie (slideshow)
Synagóga Ružomberok

Synagóga v Ružomberku – Synagogue in Ružomberok – בית הכנסת ברוזומברוק

Chýbajúce kamenné tabule s Mojžišovými Božími prikázaniami nad štítom synagógy
(Foto: 19. 12. 2014)

Po viac ako rok trvajúcich stavebných a reštaurátorských prácach otvorili 29. 10. 2014 synagógu v centre mesta. Do rekonštrukcie investovalo mesto viac ako 800-tisíc eur z vlastného rozpočtu. Vlastníkom budovy je Ústredný zväz židovských náboženských obcí, od ktorého ju má mesto na 50 rokov prenajatú za symbolickú sumu. Počas stavebných prác boli zrekonštruované podlahy, steny a balkóny. V podzemí boli vybudované sociálne zariadenia a priestory na zázemie kultúrneho stánku. Reštaurátori z Levoče zrekonštruovali jedno klenbové pole, svätostánok – Aron ha-kodeš a stenu za ním. Pri všetkých prácach sa dodržiavali technologické postupy, ktoré zodpovedali rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky. Priestory synagógy budú slúžiť mestu na kultúru a umenie, výstavy, koncerty, divadlá, semináre a prednášky. Históriu Židov a židovskej náboženskej obce v meste budú v synagóge pripomínať panely s textami a fotografiami z minulosti aj súčasnosti. Synagóga je prístupná verejnosti počas kultúrnych podujatí alebo na vyžiadanie u správcu, ktorým je Kultúrny dom Andreja Hlinku.

Dňa 29. 10. 2014 bola slávnostne otvorená rekonštruovaná synagóga. Pásku prestrihli Ján Pavlík, primátor mesta Ružomberok a Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Slovenskej republiky. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili Michael Kapustin, bratislavský rabín, Ing. arch. Pavol Fischer, autor rekonštrukcie a ďalší hostia. Pri otvorení sa ako prví medzi umelcami predstavilo známe hudobné zoskupenie Pressburger Klezmer Band a domáci interpreti – ružomberský sláčikový orchester Základnej umeleckej školy Ľ. Fullu pod vedením Jozefa Komu a RBK Guitar Quintet.

Synagóga je postavená v novorománskom slohu, v maurskom štýle. Má obdĺžnikový pôdorys s orientáciou pozdĺžnej osi západovýchodným smerom. Hlavné vstupy sú na západnej strane, bočný vchod je z Panskej ulice. V interiéri sú dve bočné točité schodiská a trojstranná galéria, pod ktorou je na západnej strane vstupná sieň. Bočnými schodiskami sa vystupuje na galériu. Na čelnej východnej strane sa zachoval svätostánok – Aron ha-kodeš. Sálový priestor má päť klenbových polí, z ktorých jeden od východnej strany bol rekonštruovaný. Pôvodný nápis v hebrejčine nad hlavným vchodom nebol obnovený, V preklade tam bolo napísané: "Otvorte brány, aby prišiel dnu spravodlivý ľud, ochraňovateľ vernosti." Nad štítom západnej steny boli v minulosti vztýčené dve kamenné tabule s Mojžišovými Božími prikázaniami, ktoré tiež neboli obnovené.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 447

[0] Komentárov

Pridať komentár