Synagóga Ružomberok — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/11

Synagóga Ružomberok

premietanie (slideshow)
Synagóga Ružomberok

Synagóga v Ružomberku – Synagogue in Ružomberok – בית הכנסת ברוזומברוק

Synagóga po rekonštrukcii – Synagogue after reconstruction
(Foto: 19. 12. 2014)

Po viac ako rok trvajúcich stavebných a reštaurátorských prácach otvorili 29. 10. 2014 synagógu v centre mesta. Do rekonštrukcie investovalo mesto viac ako 800-tisíc eur z vlastného rozpočtu. Vlastníkom budovy je Ústredný zväz židovských náboženských obcí, od ktorého ju má mesto na 50 rokov prenajatú za symbolickú sumu. Počas stavebných prác boli zrekonštruované podlahy, steny a balkóny. V podzemí boli vybudované sociálne zariadenia a priestory na zázemie kultúrneho stánku. Reštaurátori z Levoče zrekonštruovali jedno klenbové pole, svätostánok – Aron ha-kodeš a stenu za ním. Pri všetkých prácach sa dodržiavali technologické postupy, ktoré zodpovedali rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky. Priestory synagógy budú slúžiť mestu na kultúru a umenie, výstavy, koncerty, divadlá, semináre a prednášky. Históriu Židov a židovskej náboženskej obce v meste budú v synagóge pripomínať panely s textami a fotografiami z minulosti aj súčasnosti. Synagóga je prístupná verejnosti počas kultúrnych podujatí alebo na vyžiadanie u správcu, ktorým je Kultúrny dom Andreja Hlinku.

Dňa 29. 10. 2014 bola slávnostne otvorená rekonštruovaná synagóga. Pásku prestrihli Ján Pavlík, primátor mesta Ružomberok a Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Slovenskej republiky. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili Michael Kapustin, bratislavský rabín, Ing. arch. Pavol Fischer, autor rekonštrukcie a ďalší hostia. Pri otvorení sa ako prví medzi umelcami predstavilo známe hudobné zoskupenie Pressburger Klezmer Band a domáci interpreti – ružomberský sláčikový orchester Základnej umeleckej školy Ľ. Fullu pod vedením Jozefa Komu a RBK Guitar Quintet.

Synagóga je postavená v novorománskom slohu, v maurskom štýle. Má obdĺžnikový pôdorys s orientáciou pozdĺžnej osi západovýchodným smerom. Hlavné vstupy sú na západnej strane, bočný vchod je z Panskej ulice. V interiéri sú dve bočné točité schodiská a trojstranná galéria, pod ktorou je na západnej strane vstupná sieň. Bočnými schodiskami sa vystupuje na galériu. Na čelnej východnej strane sa zachoval svätostánok – Aron ha-kodeš. Sálový priestor má päť klenbových polí, z ktorých jeden od východnej strany bol rekonštruovaný. Pôvodný nápis v hebrejčine nad hlavným vchodom nebol obnovený, V preklade tam bolo napísané: "Otvorte brány, aby prišiel dnu spravodlivý ľud, ochraňovateľ vernosti." Nad štítom západnej steny boli v minulosti vztýčené dve kamenné tabule s Mojžišovými Božími prikázaniami, ktoré tiež neboli obnovené.

Prvá zmienka o Židoch v Ružomberku pochádza z roku 1780. Výraznejšie sa v meste začali usadzovať v 19. storočí. Od roku 1840 im bolo povolené slobodne sa sťahovať, stavať domy a bývať v centre mesta. V roku 1848 tu žili len dve židovské rodiny, ale počas ďalších desaťročí sa komunita rozrástla. Najväčší nárast židovského obyvateľstva bol v rokoch 1860 až 1870 počas sťahovania sa z okolitých dedín. V roku 1942 žilo v Ružomberku 747 Židov. Pôvodne patrila ružomberská židovská obec pod rabinát v Liptovskom Sv. Mikuláši. Nemali vlastnú synagógu, školu a ani samostatný cintorín. Od roku 1850 mala obec samostatnú židovskú školu. Židovská obec sa osamostatnila v roku 1870 a o šesť rokov zakladá aj vlastný rabinát. Malá modlitebňa bola najskôr v priestoroch mestského pivovaru. Židovská obec si zakúpila pozemok na cintorín v blízkosti rieky Váh. Po II. svetovej vojne však došlo k jeho likvidácii a náhrobné kamene spolu s telesnými pozostatkami boli prenesené na mestský cintorín. V roku 1870 zakúpila židovská obec pozemok na výstavbu novej synagógy a školy. Výstavba začala v roku 1879 podľa vzoru synagógy v Miškovci a práce boli ukončené 30. decembra 1880. V roku 1929 prešla rekonštrukciou a po období holokaustu od roku 1945 slúžila ako sklad. Pôvodné vybavenie synagógy bolo zničené. Židovskej náboženskej obci bola budova synagógy vrátená až po roku 1989. Posledná rekonštrukcia financovaná Mestom Ružomberok bola v rokoch 2013 – 2014.

Primátor mesta Ružomberok a predstavitelia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike sa 22. 12. 2012 dohodli na prenájme synagógy. Nájom pre mesto Ružomberok je stanovený na dobu určitú – od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2054, teda na 50 rokov. Nájomné je vo výške 1 €/rok a nájomca bude mať prednostné právo predĺženia nájmu. Na základe dohody mesto vybudovalo v synagóge priestory, ktoré budú slúžiť na kultúrno-spoločenské účely, pričom by malo rešpektovať religiózny charakter budovy a neumožňovať v nej aktivity, ktoré by sa priečili dobrým mravom. Rekonštrukcia synagógy bola ukončená koncom roka 2014.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 1742

[0] Komentárov

Pridať komentár