Synagóga Ružomberok — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/18

Synagóga Ružomberok

premietanie (slideshow)
Synagóga Ružomberok

Synagóga v Ružomberku – Synagogue in Ružomberok – בית הכנסת ברוזומברוק

Synagóga pred rekonštrukciou – Synagogue before reconstruction
(Foto: 25. 9. 2011)

Prvá zmienka o Židoch v Ružomberku pochádza z roku 1780. Výraznejšie sa v meste začali usadzovať v 19. storočí. Od roku 1840 im bolo povolené slobodne sa sťahovať, stavať domy a bývať v centre mesta. V roku 1848 tu žili len dve židovské rodiny, ale počas ďalších desaťročí sa komunita rozrástla. Najväčší nárast židovského obyvateľstva bol v rokoch 1860 až 1870 počas sťahovania sa z okolitých dedín. V roku 1942 žilo v Ružomberku 747 Židov. Pôvodne patrila ružomberská židovská obec pod rabinát v Liptovskom Sv. Mikuláši. Nemali vlastnú synagógu, školu a ani samostatný cintorín. Od roku 1850 mala obec samostatnú židovskú školu. Židovská obec sa osamostatnila v roku 1870 a o šesť rokov zakladá aj vlastný rabinát. Malá modlitebňa bola najskôr v priestoroch mestského pivovaru. Židovská obec si zakúpila pozemok na cintorín v blízkosti rieky Váh. Po II. svetovej vojne však došlo k jeho likvidácii a náhrobné kamene spolu s telesnými pozostatkami boli prenesené na mestský cintorín. Tu im vyčlenili miesto celkom vzadu v pravom rohu cintorína, hoci v prednej časti aj dnes (r. 2011) bolo dostatok miesta pre túto významnú komunitu. Súčasťou dnešného cintorína je aj lapidárium. V roku 1870 zakúpila židovská obec pozemok na výstavbu novej synagógy a školy. Výstavba začala v roku 1879 podľa vzoru synagógy v Miškovci a práce boli ukončené 30. decembra 1880. V roku 1929 prešla rekonštrukciou a po období holokaustu od roku 1945 slúžila ako sklad. Pôvodné vybavenie synagógy bolo zničené. Na východnej strane sa zachoval svätostánok – Aron ha-kodeš. Mesto Ružomberok, ktoré má budovu v dlhodobom prenájme, schválilo v roku 2009 projekt na záchranu synagógy. Priestory by sa mali premeniť na kultúrne centrum s výstavnou sálou a pódiom. Budova synagógy v Ružomberku je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok.

Primátor mesta Ružomberok a predstavitelia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike sa 22. 12. 2012 dohodli na prenájme synagógy. Nájom pre mesto Ružomberok je stanovený na dobu určitú – od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2054, teda na 50 rokov. Nájomné je vo výške 1 €/rok a nájomca bude mať prednostné právo predĺženia nájmu. Na základe dohody by mesto malo vybudovať v synagóge priestory, ktoré budú slúžiť na kultúrno-spoločenské účely, pričom by malo rešpektovať religiózny charakter budovy a neumožňovať v nej aktivity, ktoré by sa priečili dobrým mravom. Úpravy v synagóge by mali byť hotové do konca roka 2015.

Po viac ako rok trvajúcich stavebných a reštaurátorských prácach otvorili 29. 10. 2014 synagógu v centre mesta. Do rekonštrukcie investovalo mesto viac ako 800-tisíc eur z vlastného rozpočtu. Vlastníkom budovy je Ústredný zväz židovských náboženských obcí, od ktorého ju má mesto na 50 rokov prenajatú za symbolickú sumu. Počas stavebných prác boli zrekonštruované podlahy, steny a balkóny. V podzemí boli vybudované sociálne zariadenia a priestory na zázemie kultúrneho stánku. Reštaurátori z Levoče zrekonštruovali jedno klenbové pole, svätostánok – Aron ha-kodeš a stenu za ním. Pri všetkých prácach sa dodržiavali technologické postupy, ktoré zodpovedali rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky. Priestory synagógy budú slúžiť mestu na kultúru a umenie, výstavy, semináre a prednášky. Históriu Židov a židovskej náboženskej obce v meste budú v synagóge pripomínať panely s textami a fotografiami z minulosti aj súčasnosti. Synagóga je prístupná verejnosti počas kultúrnych podujatí alebo na vyžiadanie u správcu, ktorým je Kultúrny dom Andreja Hlinku.
Na otvorení synagógy 29. 10. 2014 sa zúčastnili primátor Ján Pavlík a predstavitelia mesta Ružomberok, Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Bratislava, Michael Kapustin, bratislavský rabín, Ing. arch. Pavol Fischer, autor rekonštrukcie a ďalší hostia.
Pri otvorení sa ako prví medzi umelcami predstavilo známe hudobné zoskupenie Pressburger Klezmer Band a domáci interpreti, ružomberský sláčikový orchester Základnej umeleckej školy Ľ. Fullu pod vedením Jozefa Komu a RBK Guitar Quintet.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 723

[0] Komentárov

Pridať komentár