akad. maliar Fero Kráľ — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

28/96

akad. maliar Fero Kráľ

premietanie (slideshow)
akad. maliar Fero Kráľ

Akademický maliar Fero Kráľ

Pamätná tabuľa na Legionárskej ulici č. 19 venovaná akad. maliarovi Ferovi Kráľovi
(Foto: 12. 11. 2014)

Tu býval a tvoril slovenský maliar, grafik a pedagóg
Fero Kráľ
12. 5. 1919 Liptovský Svätý Mikuláš – 15. 11. 2008 Borinka (pochovaný v Žiline)
V Žiline pôsobil šesťdesiat rokov (1945 – 2005). Od r. 1959 mal ateliér na Kálove,
neskôr na Hlinách VII. Maľoval Liptov, Oravu a Považie. Tvoril grafiku, kresbu,
vitráže a mozaiku. Organizoval výtvarný život regiónu.
Vychoval generácie mladých výtvarníkov, ovplyvnil rad slovenských umelcov.

Mesto Žilina – 2014 – Zbor Žilincov


Dňa 12. novembra 2014 o 14.00 hod. bolo slávnostné odhalenie pamätnej tabule významnému slovenskému maliarovi Ferovi Kráľovi. Pamätná tabuľa sa nachádza na čelnej fasáde budovy na Legionárskej ulici č. 19. V tomto dome mal akademický maliar Fero Kráľ ateliér. Na slávnostnom akte sa zúčastnili: Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., predseda Zboru Žilincov, Ing. Gustáv Krušinský, podpredseda Zboru Žilincov, akad. sochár Ondrej Lipták, autor pamätnej tabule, členovia Zboru Žilincov a ďalší hostia. Z príbuzných boli prítomní: syn Fera Kráľa – akademický maliar Pavol Kráľ, predseda Slovenskej komory výtvarnej únie s manželkou (Bratislava), dcéry Fera Kráľa – akademická maliarka Mária Bernáthová zo Stupavy a Elena Ftoreková s manželom zo Žiliny. O vyhotovenie pamätnej tabule sa zaslúžili Mesto Žilina a Zbor Žilincov.

Mesto Žilina a Zbor Žilincov si uctili život a prácu významného výtvarníka Fera Kráľa. Na dome, kde umelec žil a spočiatku i tvoril, bola v stredu 12. novembra 2014 odhalená pamätná tabuľa pripomínajúca jeho život a dielo. Na dome č. 19 na Legionárskej ulici v Žiline bola v stredu 12. novembra 2014 odhalená pamätná tabuľa, ktorá pripomína život a tvorbu maliara, grafika a pedagóga Fera Kráľa. Tento umelec dlhé roky žil a tvoril v Žiline. Mesto Žilina a Zbor Žilincov dali zhotoviť pamätnú tabuľu, ktorú odhalili umelcove dcéry Elena Ftorková a Mária Bernáthová, jeho syn Pavol Kráľ a primátor mesta Žilina Igor Choma. Iniciátorom vyhotovenia tejto pamätnej tabule, jej textu a dizajnu je podpredseda Zboru Žilincov Gustáv Krušinský. Matricu tabule zhotovil žilinský sochár Ondrej Lipták, ktorý zabezpečil aj jej odliatie v Kremnici.
František Kráľ sa narodil 15. mája 1919 v Liptovskom Svätom Mikuláši a zomrel 18. novembra 2008 v Borinke neďaleko Bratislavy. V Žiline pôsobil od roku 1945 do roku 2005. Od roku 1959 pracoval v ateliéri na ulici Kálov, neskôr mal ateliér na sídlisku Hliny VII. Pochovaný je na Starom cintoríne v Žiline. Fero Kráľ vytvoril mnoho diel, maľoval Liptov, Oravu a Považie, tvoril grafiku, kresbu, vitráže aj mozaiku. Na žilinskej železničnej stanici cestujúcich upútajú vitráže zobrazujúce severozápadné Slovensko, ktoré vytvoril spolu s Róbertom Dúbravcom. Na Radnici mesta Žilina sú jeho vitrážové okná s motívmi Slovenska a Žiliny. Fero Kráľ organizoval výtvarný život širšieho regiónu Žiliny a podieľal sa na výchove viacerých generácií mladých výtvarníkov. Ovplyvnil aj tvorbu mnohých slovenských umelcov, napr. Miroslava Cipára, Zdena Horeckého, Vladimíra Kompánka, Alexa Mlynárčika, či Milana Paštétu.
„Bolo mi cťou zúčastniť sa na odhalení pamätnej tabule významnému slovenskému výtvarníkovi, majstrovi Kráľovi, ktorý prežil a tvoril 60 rokov v Žiline. Svojou tvorbou prekročil hranice nášho mesta i regiónu. Mesto Žilina si s hrdosťou pripomína významné osobnosti, ktoré medzi nami žili a tvorili,“ povedal pri tejto príležitosti primátor mesta Žilina Igor Choma.
Okrem odhalenej pamätnej tabule si Mesto Žilina uctilo život a prácu Fera Kráľa v roku 1999, kedy mu pri príležitosti jeho 80. narodenín udelilo Čestné občianstvo mesta Žilina.

Zdroj: PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina – "V Žiline si uctili pamiatku výtvarníka Fera Kráľa", dňa 20. 11. 2014, (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 935

[0] Komentárov