Fero Kráľ, akademický maliar — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/16

Fero Kráľ, akademický maliar

premietanie (slideshow)
Fero Kráľ, akademický maliar

Fero Kráľ, akademický maliar

Pamätná tabuľa na Legionárskej ulici č. 19 venovaná akad. maliarovi Ferovi Kráľovi
(Foto: 12. 11. 2014)

Tu býval a tvoril slovenský maliar, grafik a pedagóg
Fero Kráľ
12. 5. 1919 Liptovský Svätý Mikuláš – 15. 11. 2008 Borinka (pochovaný v Žiline)
V Žiline pôsobil šesťdesiat rokov (1945 – 2005). Od r. 1959 mal ateliér na Kálove,
neskôr na Hlinách VII. Maľoval Liptov, Oravu a Považie. Tvoril grafiku, kresbu,
vitráže a mozaiku. Organizoval výtvarný život regiónu.
Vychoval generácie mladých výtvarníkov, ovplyvnil rad slovenských umelcov.

Mesto Žilina – 2014 – Zbor Žilincov


Dňa 12. novembra 2014 o 14.00 hod. bolo slávnostné odhalenie pamätnej tabule významnému slovenskému maliarovi Ferovi Kráľovi. Pamätná tabuľa sa nachádza na čelnej fasáde budovy na Legionárskej ulici č. 19. V tomto dome mal akademický maliar Fero Kráľ ateliér. Na slávnostnom akte sa zúčastnili: Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., predseda Zboru Žilincov, Ing. Gustáv Krušinský, podpredseda Zboru Žilincov, akad. sochár Ondrej Lipták, autor pamätnej tabule, členovia Zboru Žilincov a ďalší hostia. Z príbuzných boli prítomní: syn Fera Kráľa – akademický maliar Pavol Kráľ, predseda Slovenskej komory výtvarnej únie s manželkou (Bratislava), dcéry Fera Kráľa – akademická maliarka Mária Bernáthová zo Stupavy a Elena Ftoreková s manželom zo Žiliny. O vyhotovenie pamätnej tabule sa zaslúžili Mesto Žilina a Zbor Žilincov.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 594

[0] Komentárov

Pridať komentár