Ing. Gustáv Krušinský — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/16

Ing. Gustáv Krušinský

premietanie (slideshow)
Ing. Gustáv Krušinský

Ing. Gustáv Krušinský, podpredseda Zboru Žilincov (uprostred)

Odhalenie pamätnej tabule akademickému maliarovi Ferovi Kráľovi
(Foto: 12. 11. 2014)

Dňa 12. novembra 2014 o 14.00 hod. bolo slávnostné odhalenie pamätnej tabule významnému slovenskému maliarovi Ferovi Kráľovi. Pamätná tabuľa sa nachádza na čelnej fasáde budovy na Legionárskej ulici č. 19. V tomto dome mal akademický maliar Fero Kráľ ateliér. Na slávnostnom akte sa zúčastnili: Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., predseda Zboru Žilincov, Ing. Gustáv Krušinský, podpredseda Zboru Žilincov, akad. sochár Ondrej Lipták, autor pamätnej tabule, členovia Zboru Žilincov a ďalší hostia. Z príbuzných boli prítomní: syn Fera Kráľa – akademický maliar Pavol Kráľ, predseda Slovenskej komory výtvarnej únie s manželkou (Bratislava), dcéry Fera Kráľa – akademická maliarka Mária Bernáthová zo Stupavy a Elena Ftoreková s manželom zo Žiliny. O vyhotovenie pamätnej tabule sa zaslúžili Mesto Žilina a Zbor Žilincov.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 736

[0] Komentárov

Pridať komentár