Sad na Studničkách — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

40/44

Sad na Studničkách

premietanie (slideshow)
Sad na Studničkách

Slávnostné otvorenie Sadu na Studničkách v Žiline

Revitalizácia a rozšírenie Sadu na Studničkách
(Foto: 4. 11. 2014)

Okoloidúci určite zaznamenali stavebný ruch v Sade na Studničkách, ktorý sa nachádza v centre Žiliny pod budovou mestského úradu. V priebehu posledných mesiacov sa jeho vzhľad a plocha významne zmenili. Plocha parku sa rozšírila viac ako dvojnásobne, zrušila sa cestná komunikácia a v parku pribudli nové prvky. Časť projektu, ktorá sa týka vegetačných úprav, finančne podporila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. prostredníctvom Nadácie Pontis.
Sad na Studničkách bol rozšírený o pozemok bývalého vodného zdroja Studničky. Mesto Žilina sa dohodlo s vlastníkom pozemku – so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. na pripojení pozemku k existujúcemu parku a jeho premene na verejnú mestskú zeleň. Plocha parku sa tým zväčšila zo 4 200 m2. V rozšírenom Sade na Studničkách je vytvorená nová sieť chodníkov a centrálna spevnená plocha s vodným prvkom. Vybudovalo sa aj nové detské ihrisko a boli osadené prvky drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, šachové stolíky a informačné panely o význame vody a histórii objektu vodného zdroja). Celkovo bolo vysadených 74 ks stromov, 865 ks kríkov a 1 271 ks trvaliek. V rámci úprav boli vytvorené aj pobytové trávniky a kvetinové záhony. Popri hlavnom chodníku, v miestach zrušenej cesty boli doplnené lipy. Na svahu pribudol aj celkom nový vegetačný prvok – kvetinová lúka, ktorá vnesie do parku atmosféru krajiny.
Oficiálneho otvorenia rozšíreného Sadu na Studničkách sa okrem primátora mesta Žilina Igora Chomu a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára zúčastnil aj viceprezident pre administratívu spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. Kyo-Man Song a predsedníčka predstavenstva spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Tatiana Štrbová. Podujatie tancom a spevom spestril Detský folklórny súbor Cipovička a Detský folklórny súbor Lieska.
„Jednou z mojich priorít je nielen udržiavanie existujúcej verejnej mestskej zelene, ale podľa možností aj jej rozširovanie. O výsledku tohto projektu sa môžu presvedčiť všetci Žilinčania a návštevníci, ktorí zavítajú do Sadu na Studničkách. Priamo v centre nášho mesta bude viac miesta na oddych a relax v príjemnom a zdravom prostredí zelene,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma.
Navrhnuté riešenie ponecháva parku prednostne oddychovo-rekreačnú funkciu spojenú s informačno-edukačnou funkciou. Zámerom bolo vytvoriť kvalitný verejný priestor, kde budú občania Žiliny tráviť voľné chvíle a relaxovať v príjemnom prostredí zelene. Zároveň koncepcia parku výsadbami podporuje biodiverzitu, súčasné trendy a prírodný charakter miesta. Na jar park ožije výsadbami žltých narcisov, počas leta a jesene poteší atraktivitou premenlivých kvetinových záhonov a na jeseň sa rozžiari sfarbením lístia vysadených stromov.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina, dňa 4. 11. 2014, web: (kliknite): www.zilina.sk.

História: Už v roku 1691 dostali žilinskí jezuiti od mesta pustý grunt pri prameni Na studničkách. Vybudovali tam rybníky. Tieto rybníky sú zaznamenané aj na mape žilinského chotára z roku 1747. Z tohto prameňa brávali Žilinčania vodu a ženy sem chodili prať bielizeň piestami. Prameň v tejto lokalite sa využíva dodnes. Elektrické čerpadlá z tohto výdatného prameňa čerpajú do mestského vodovodu 30 litrov vody za sekundu. Park v oblasti Studničiek vznikol na začiatku 20. storočia. V bezprostrednej blízkosti sú lokality Na stave a Rybníky, ktoré sú dôkazom toho, že tu v minulosti naozaj boli rybníky. Obe lokality sa premietli aj do súčasných názvov ulíc. Tieto ulice si zachovali od 18. storočia až dodnes svoje pomenovanie. Názvy nezmenili ani maďarizačné úsilia ani komunistický totalitný režim. Dnešné ulice sú už však v dôsledku asanácií podstatne kratšie.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 92 a 93.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 507

[0] Komentárov

Pridať komentár