Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/44

Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK

premietanie (slideshow)
Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK

Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Slávnostné otvorenie Sadu na Studničkách v Žiline
(Foto: 4. 11. 2014)

Okoloidúci určite zaznamenali stavebný ruch v Sade na Studničkách, ktorý sa nachádza v centre Žiliny pod budovou mestského úradu. V priebehu posledných mesiacov sa jeho vzhľad a plocha významne zmenili. Plocha parku sa rozšírila viac ako dvojnásobne, zrušila sa cestná komunikácia a v parku pribudli nové prvky. Časť projektu, ktorá sa týka vegetačných úprav, finančne podporila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. prostredníctvom Nadácie Pontis.
Sad na Studničkách bol rozšírený o pozemok bývalého vodného zdroja Studničky. Mesto Žilina sa dohodlo s vlastníkom pozemku – so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. na pripojení pozemku k existujúcemu parku a jeho premene na verejnú mestskú zeleň. Plocha parku sa tým zväčšila zo 4 200 m2. V rozšírenom Sade na Studničkách je vytvorená nová sieť chodníkov a centrálna spevnená plocha s vodným prvkom. Vybudovalo sa aj nové detské ihrisko a boli osadené prvky drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, šachové stolíky a informačné panely o význame vody a histórii objektu vodného zdroja). Celkovo bolo vysadených 74 ks stromov, 865 ks kríkov a 1 271 ks trvaliek. V rámci úprav boli vytvorené aj pobytové trávniky a kvetinové záhony. Popri hlavnom chodníku, v miestach zrušenej cesty boli doplnené lipy. Na svahu pribudol aj celkom nový vegetačný prvok – kvetinová lúka, ktorá vnesie do parku atmosféru krajiny.
Oficiálneho otvorenia rozšíreného Sadu na Studničkách sa okrem primátora mesta Žilina Igora Chomu a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára zúčastnil aj viceprezident pre administratívu spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. Kyo-Man Song a predsedníčka predstavenstva spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Tatiana Štrbová. Podujatie tancom a spevom spestril Detský folklórny súbor Cipovička a Detský folklórny súbor Lieska.
„Jednou z mojich priorít je nielen udržiavanie existujúcej verejnej mestskej zelene, ale podľa možností aj jej rozširovanie. O výsledku tohto projektu sa môžu presvedčiť všetci Žilinčania a návštevníci, ktorí zavítajú do Sadu na Studničkách. Priamo v centre nášho mesta bude viac miesta na oddych a relax v príjemnom a zdravom prostredí zelene,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma.
Navrhnuté riešenie ponecháva parku prednostne oddychovo-rekreačnú funkciu spojenú s informačno-edukačnou funkciou. Zámerom bolo vytvoriť kvalitný verejný priestor, kde budú občania Žiliny tráviť voľné chvíle a relaxovať v príjemnom prostredí zelene. Zároveň koncepcia parku výsadbami podporuje biodiverzitu, súčasné trendy a prírodný charakter miesta. Na jar park ožije výsadbami žltých narcisov, počas leta a jesene poteší atraktivitou premenlivých kvetinových záhonov a na jeseň sa rozžiari sfarbením lístia vysadených stromov.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina, dňa 4. 11. 2014, web: (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 568

[0] Komentárov

Pridať komentár