Sad na Studničkách — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/44

Sad na Studničkách

premietanie (slideshow)
Sad na Studničkách

Slávnostné otvorenie Sadu na Studničkách v Žiline

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina (zľava), Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia MsÚ Žilina, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK, Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva spoločnosti SeVaK, a. s. Žilina a Kyo-Man Song, viceprezident pre administratívu spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o.
(Foto: 4. 11. 2014)

Okoloidúci určite zaznamenali stavebný ruch v Sade na Studničkách, ktorý sa nachádza v centre Žiliny pod budovou mestského úradu. V priebehu posledných mesiacov sa jeho vzhľad a plocha významne zmenili. Plocha parku sa rozšírila viac ako dvojnásobne, zrušila sa cestná komunikácia a v parku pribudli nové prvky. Časť projektu, ktorá sa týka vegetačných úprav, finančne podporila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. prostredníctvom Nadácie Pontis.
Sad na Studničkách bol rozšírený o pozemok bývalého vodného zdroja Studničky. Mesto Žilina sa dohodlo s vlastníkom pozemku – so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. na pripojení pozemku k existujúcemu parku a jeho premene na verejnú mestskú zeleň. Plocha parku sa tým zväčšila zo 4 200 m2. V rozšírenom Sade na Studničkách je vytvorená nová sieť chodníkov a centrálna spevnená plocha s vodným prvkom. Vybudovalo sa aj nové detské ihrisko a boli osadené prvky drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, šachové stolíky a informačné panely o význame vody a histórii objektu vodného zdroja). Celkovo bolo vysadených 74 ks stromov, 865 ks kríkov a 1 271 ks trvaliek. V rámci úprav boli vytvorené aj pobytové trávniky a kvetinové záhony. Popri hlavnom chodníku, v miestach zrušenej cesty boli doplnené lipy. Na svahu pribudol aj celkom nový vegetačný prvok – kvetinová lúka, ktorá vnesie do parku atmosféru krajiny.
Oficiálneho otvorenia rozšíreného Sadu na Studničkách sa okrem primátora mesta Žilina Igora Chomu a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára zúčastnil aj viceprezident pre administratívu spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. Kyo-Man Song a predsedníčka predstavenstva spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Tatiana Štrbová. Podujatie tancom a spevom spestril Detský folklórny súbor Cipovička a Detský folklórny súbor Lieska.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina, dňa 4. 11. 2014, web: (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 691

[0] Komentárov

Pridať komentár