Rosenfeldov palác – rekonštrukcia — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

85/86

Rosenfeldov palác – rekonštrukcia

premietanie (slideshow)
Rosenfeldov palác – rekonštrukcia

Rosenfeldov palác – komplexná rekonštrukcia

Ul. J. M. Hurbana
(Foto: 22. 7. 2009)

Rosenfeldov palác bude opäť ozdobou Žiliny. Žilina 09. 10. 2014 – Jedna z najvýznamnejších architektonických pamiatok v Žiline, ktorá z dôvodu havarijného stavu budovy nie je v súčasnosti využívaná, sa konečne dočká rekonštrukcie. Rosenfeldov palác bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 2009 a pre verejnosť je uzavretý od roku 2011. Mestu Žilina sa podarilo získať prostriedky z eurofondov vo výške viac ako 3 mil. €, ktoré budú použité na renováciu Rosenfeldovho paláca. Vďaka komplexnej rekonštrukcii sa tejto významnej žilinskej pamiatke vráti predošlý lesk.
Rosenfeldov palác je významnou historickou budovou v Žiline, ktorá bola postavená ako zmenšená napodobenina viedenského zámku Belveder v roku 1907. Sídlila tu Žilinská obchodná banka, neskôr slúžil ako Pioniersky dom, potom Okresný dom pionierov a mládeže a naposledy ho využívalo Centrum voľného času Spektrum. Od roku 2011 je pre verejnosť uzavretý pre nevyhovujúci technický stav budovy.
Mesto Žilina dlhodobo plánovalo rekonštrukciu tejto významnej kultúrnej pamiatky a riešilo najmä otázku získania potrebných finančných prostriedkov, pretože rekonštrukcia takejto historickej budovy je finančne náročná. Primátor mesta Žilina Igor Choma inicioval prípravu projektu a následne preveroval všetky možnosti získania prostriedkov z fondov Európskej únie. Výsledkom je pridelenie finančných prostriedkov vo výške viac ako 3 mil. €, ktoré budú použité na celkovú rekonštrukciu Rosenfeldovho paláca. Rekonštrukcia bude riešená prostredníctvom dvoch projektov – Regionálny operačný program a tzv. Nórske fondy. 1. projekt – Regionálny operačný program (ROP) – celkové výdavky 2 489 770,50 € a 2. projekt z Nórskych fondov – celkové výdavky 695 204 €. Celková suma za rekonštrukciu bude 3 184 974 €, Mesto sa na nej bude podieľať 5 %. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa a ihneď po jeho ukončení začnú rekonštrukčné práce. Predpokladaný termín ukončenia prác je v decembri 2015 v rámci projektu ROP a v apríli 2016 v rámci projektu Nórskych fondov.
Výsledkom realizácie projektu bude revitalizovaná a verejnosti sprístupnená pamiatka, ktorá bude slúžiť ako reprezentatívne centrum ponúkajúce kultúrno-spoločenské a reprezentačné akcie, umelecké expozície, hudobné produkcie, osvetovú činnosť i informačné centrum. Využitie bude aj pre kultúrno-poznávací turizmus, k dispozícii budú prehliadky budovy a jej histórie. Rekonštrukciou sa obnoví podstatná časť interiéru, pamiatkovo chránená výzdoba (monumentálne mramorové schodisko, výnimočne zachovalé dvere a okná, štuková výzdoba exteriéru i interiéru, historické svietidlá). Taktiež sa obnovia všetky prípojky, strecha, narušený krov, fasáda. Revitalizáciou pamiatky sa odstránia bezpečnostné riziká a bude sa sanovať aj nadmerná vlhkosť. Zároveň sa vytvoria nové podkrovné výstavné priestory, ktoré bude možné využívať ako múzeum či galériu. Realizácia projektu posilní kultúrny potenciál mesta a regiónu, bude prezentovať zachované kultúrne dedičstvo a vytvorí nové reprezentatívne priestory na rôzne aktivity kultúrno-spoločenského života pre obyvateľov, verejnosť i turistov.

Zdroj: PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina: Rosenfeldov palác bude opäť ozdobou Žiliny. Žilina 09. 10. 2014. Mesto Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 868

[0] Komentárov

Pridať komentár