Zbor Žilincov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

48/68

Zbor Žilincov

premietanie (slideshow)
Zbor Žilincov

Členovia Zboru Žilincov zo Žiliny na odhalení pamätníka Jozefovi Gabčíkovi

Zľava: Jozef Feiler, Stanislav Lajda, Gustáv Krušinský (podpredseda OZ) a Ladislav Ondruš

(Foto: 11. 10. 2014

Zbor Žilincov je výberové občianske združenie zo Žiliny, ktoré 9. októbra 1990 založilo šesť osobností mestského spoločenského života: JUDr. Ernest Žabkay, advokát, Mgr. Ján Frátrik – učiteľ a básnik, Ing. Štefan Massányi – výskumník, chemik, Ing. Gustáv Krušinský – ekonóm, Ing. Miroslav Pfliegel – vysokoškolský učiteľ a vydavateľ, akad. maliar Mojmír Vlkolaček – profesor a maliar.
Občianske združenie má asi 40 členov, osobností, z rôznych oblastí spoločenského života. Svojím príkladom povzbudzujú lásku k mestu, hrdosť na jeho históriu, ako aj na jeho osemstoročné tradície. Zbor Žilincov vyhotovuje a inštaluje pamätné tabule v meste, podieľa sa na výstavách a prednáškach, vydáva knihy z cyklu História Žiliny. Každoročne udeľuje prestížnu cenu "Genius loci solnensis" významným osobnostiam mesta. Jej prvým predsedom bol JUDr. Ernest Žabkay, potom bol predseda Ing. Štefan Massányi a terajší predseda je Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.

V Poluvsí, v mestskej časti Rajeckých Teplíc, odhalili dňa 11. 10. 2014 pamätník plukovníkovi in memoriam Jozefovi Gabčíkovi, účastníkovi Operácie Anthropoid, atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Bustu odhalili RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta Rajecké Teplice, Mgr. art. Peter Repka, autor busty, Peter Fajbík, poslanec MsZ v Rajeckých Tepliciach a manažér projektu a Ing. Miroslav Bellan, občiansky aktivista a manažér projektu.
Na slávnostnom odhalení a pietnej spomienke sa zúčastnili podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov plukovník vo výslužbe Juraj Drotár, veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka plukovník Ľubomír Šebo, podpredseda poslaneckej snemovne Českej republiky Peter Gazdík, poslanci MsZ Rajecké Teplice, starosta obce Stránske Jaroslav Mitaš, akademický sochár Štefan Pelikán, autor pamätníka Jozefa Gabčíka v Žiline, príbuzní Jozefa Gabčíka, vojaci 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, Klub vojenských výsadkárov SR zo Žiliny, členovia bratislavského Klubu vojenskej histórie v dobových uniformách britského Kráľovského letectva – Royal Air Force, obyvatelia Poluvsia a Rajeckých Teplíc, historici a ďalší hostia.
Pamätník s bustou Jozefa Gabčíka je postavený v lesíku v miernom svahu oproti jeho rodnému domu. Busta je umiestená na podstavci v poloblúku z kameňa, ktorý zároveň spevňuje svah. Kameň bol dovezený z kameňolomu v Dubnej Skale. Široké schodisko k buste má sedem schodov, symbolicky podľa počtu vojakov, ktorí zahynuli v krypte pravoslávneho chrámu Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v Prahe. Sochár Peter Repka vytvoril ojedinelú bustu s úsmevom, na ktorej sa Jozef Gabčík usmieva na svoj rodný dom, kde prežil krásne detstvo. Na pamätník mesto Rajecké Teplice vypísalo zbierku. Hodnota diela je asi 12 500 €.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 1255

[0] Komentárov

Pridať komentár