Židovský cintorín Varín — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

70/72

Židovský cintorín Varín

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Varín

Židovský cintorín Varín – בית הקברות היהודי

Jewish Cemetery in Varín
(Foto: 7. 9. 2014)

Cintorín vo Varíne si môžete pozrieť v samostatnej katogórii po kliknutí na web. odkaz: Cintorín vo Varíne.

Židovský cintorín vo Varíne sa nachádza na začiatku obce blízko železničnej stanice. Zo západnej a severnej strany je ohradený kamenným múrom. Cintorín je obdĺžnikového tvaru, umiestený na rovnom teréne, s pomerne veľkou rozlohou. Hroby sú umiestené na východnej a západnej strane, stred cintorína je prázdny. Macevy (náhrobné kamene) mali rôzne formy od jednoduchých až veľkolepé stély. Zachovali sa však len jednoduché z pieskovca, ostatné z kvalitného materiálu boli odcudzené a zostali po nich len podstavce. Na starých macevách vidieť zručnú prácu kamenárov. Texty na macevách sú písané hebrejsky, nemecky a kombinované hebrejsko-nemecké. Vplyv počasia spôsobil, že mnohé macevy z pieskovca sa už rozpadávajú a nápisy sú nečitateľné. O cintorín sa desaťročia nikto nestaral, bol niekoľkokrát poškodený vandalmi a zlodejmi. Oproti ostatným cintorínom sa zachoval vďaka náletovým drevinám, ktoré ho na dlhé desaťročia skryli pred vandalmi.
Najbližší židovský cintorín je v Žiline. V minulosti bol aj v Belej, tento však bol zničený rozšírením obecného cintorína. Podľa stránky ÚPN bol stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942 vo Varíne a okolí nasledovný: Varín 56, Gbeľany 4, Mojš 2, Nededza 3, Nezbudská Lúčka 2, Strečno 16, Terchová 2.

V roku 2009 sa obetavosťou pána Jaroslava Buchtu z Varína prikročilo postupne k vyčisteniu cintorína od drevín a pokračuje postupná obnova. Bola obnovená väčšia časť kamenného múra a osadená kovová vchodová brána. Varínsky cintorín, na ktorom ležia ostatky niekdajšej veľkej židovskej komunity z Varína a okolia, bude po ukončení rekonštrukcie významnou pamiatkou v obci.


View Larger MapKategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 449

[0] Komentárov

Pridať komentár