ZŠ Mojšova Lúčka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/7

ZŠ Mojšova Lúčka

premietanie (slideshow)
ZŠ Mojšova Lúčka

Elokované pracovisko – ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Žilina

(Foto: 7. 6. 2014)

Elokované pracovisko – ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Žilina, Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/516 64 17, web:www.zsijamnik.edupage.org.

Mesto Žilina vyšlo v ústrety požiadavkám viacerých rodičov a na začiatku tohto školského roka otvorilo elokované pracovisko Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník, ktorá sa nachádza na Rybnom námestí v Žiline-Mojšovej Lúčke. Toto pracovisko je jediné svojho druhu v okrese Žilina. Po úspešnom ukončení prvého ročníka tejto školy môže väčšia časť detí pokračovať v štúdiu na bežnej základnej škole, pričom nastúpia priamo do druhého ročníka.
Školu navštevujú žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo vývinovými poruchami učenia, ktoré vyžadujú špeciálno-pedagogické vedenie, pričom ich intelekt sa pohybuje v norme. Žiaci môžu byť zaradení už do prípravného ročníka, ktorý je prvým rokom povinnej školskej dochádzky. Prípravný ročník má najväčší význam pre odstraňovanie narušenej komunikačnej schopnosti a eliminovanie možných zlyhaní v škole. Pokračovať môžu v 1. – 4. ročníku, no nie je to podmienkou. Počet žiakov v triedach je 8 až 10. Ak je logopedická starostlivosť ukončená, žiak pokračuje na kmeňovej ZŠ v mieste bydliska.
„Táto škola je skutočná pomoc pre všetky deti, ktoré sa v nej budú môcť bez problémov vzdelávať a potom pokračovať v štúdiu na bežnej základnej škole. Úprimne prajem všetkým učiteľom a žiakom, aby sa škole darilo, aby jej žiaci dosahovali výnimočné výsledky, a rodičia aby boli so vzdelávaním svojich detí spokojní,“ odkazuje primátor mesta Žilina Igor Choma žiakom, pedagógom i rodičom.
Počas slávnostného otvorenia základnej školy malým žiakom zaželali úspešný začiatok nového školského roka: druhý zástupca primátora – Štefan Zelník, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja a zároveň mestský poslanec za tento volebný obvod – Jozef Štrba, vedúci odboru školstva Okresného úradu Žilina – Viliam Rojko a riaditeľka školy – Janka Šúleková.
Elokované pracovisko Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník privítajú najmä tí rodičia, ktorí nedokážu financovať internátny pobyt svojich detí. Vďaka tomuto pracovisku budú žiaci s odloženou školskou dochádzkou bez problémov môcť pokračovať v štúdiu na bežnej základnej škole, pričom nastúpia priamo do druhého ročníka. Viac informácií rodičia nájdu na: http://zsijamnik.edupage.org/.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina, dňa 2. 9. 2014. web: www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 3450

[0] Komentárov

Pridať komentár