Immaculata — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/14

Immaculata

premietanie (slideshow)
Immaculata

Reštaurovanie Immaculaty na Mariánskom námestí v Žiline

Mariánsky stĺp so sochou Panny Márie z roku 1738
(Foto: 25. 8. 2014)

Stáročná socha Panny Márie v Žiline bola zreštaurovaná. Žilina 13. 10. 2014 – Mesto Žilina cez Oblastnú organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR Malá Fatra) docielilo to, aby bola zreštaurovaná jedna z najznámejších sôch v Žiline. Reštaurátorské práce na soche Nepoškvrnenej Panny Márie (Immaculata), ktorá stojí v strede Mariánskeho námestia sa ukončili v piatok 10. októbra.
Socha Nepoškvrnenej Panny Márie, nazývaná aj Immaculata, je neodmysliteľnou súčasťou historického centra Žiliny, preto sa súčasné vedenie mesta usilovalo o to, aby bola socha po viac ako štvrťstoročí zreštaurovaná. Reštaurátorské práce vykonalo RestART združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok, Bratislava a práce boli vykonané v mesiacoch jún – október 2014 vo finančnom objeme 15 300 €.
„Socha Immaculaty je prirodzenou ozdobou Mariánskeho námestia, ktoré má pomenovanie práve podľa Panny Márie. Zároveň je stelesnením histórie nášho mesta, preto som rád, že aj cez OOCR Malá Fatra sa nám darí v rámci možností udržiavať a obnovovať žilinské historické pamiatky,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma, ktorý sa bol na záver reštaurátorských prác pozrieť.
Socha Nepoškvrnenej Panny Márie v barokovom štýle je umiestená na trojstupňovom kamennom podstavci s reliéfom sv. Floriána, bola postavená v roku 1738 zásluhou vtedajšej mestskej rady a grófa Juraja Erdödyho na pamiatku dovŕšenia rekatolizácie v meste, ktoré malo ešte začiatkom 18. storočia evanjelickú väčšinu. Po víťazstve pri druhej bitke pri Budatíne 2. januára 1849 hurbanisti k soche pripevnili cisársku zástavu so slovenskou stužkou a postavili k nej stráž. Na podstavci stĺpa sa nachádzal dnes už zvetraný latinský chronogram tohto znenia: „Na počesť Panny, postavené dobročinnosťou boha, grófa a rady.“ Reliéf sv. Floriána na stĺpe mal chrániť mesto pred požiarmi. Nitriansky kanonik, žilinský rodák Juraj Tvrdý, podporovateľ národných snáh Slovákov, dal roku 1852 sochu opraviť, o čom svedčil slovenský nápis na podstavci. Sochu opravovali aj v roku 1900, 1910, 1941 a 1986 – 1989.

Zdroj: PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa mesta Žilina: Stáročná socha Panny Márie v Žiline bola zreštaurovaná, Žilina 13. 10. 2014. Mesto Žilina (kliknite): www.zilina.sk.

Názov: Reštaurovanie mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie z roku 1738. Práce zabezpečuje: restART SK s. r. o. – združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok, Benediktiho 1, 811 05 Bratislava. Reštaurátor: Mgr. art. Marek Repáň, Terchová. Web restART BA s.r.o.: www.rest-art.sk. Termín: 18. 6. 2014 – 30. 9. 2014.

Na Mariánskom námestí sa vykonáva obnova mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie z roku 1738. Práce zahŕňajú reštaurátorský výskum, komplexné reštaurovanie sochy Panny Márie, stĺpa s reliéfom sv. Floriána, vyčistenie od machov, plesní a lišajníkov soklovú časť podstavca a dvojstupňového schodiska. Doplnenie chýbajúcej hmoty na soche Panny Márie, stĺpe s reliéfom a schodisku. Povrch tmelov má byť farebne zjednotený. Celý povrch bude natretý hydrofobizačným náterom. Pozlátená má byť koruna Panny Márie, polmesiac v dolnej časti a ornamentálna výzdoba po stranách stĺpa.

Baroková socha v strede Mariánskeho námestia je z roku 1738. Stalo sa tak zásluhou žilinského senátora Jozefa Matulaja, ktorý daroval mestu peniaze pre základinu na platy farára, kaplána, profesorov, špitál a stavbu a údržbu Immaculaty. Autormi sochy boli rezbár Jozef Veisman a kamenár – sochár Václav Petráš z Řetechova pri Uhorskom Brode. Na sokli sochy je umiestnený sv. Florián, patrón hasičov, ochranca pred požiarmi.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 552

[0] Komentárov

Pridať komentár