Materská škola Jarná — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/17

Materská škola Jarná

premietanie (slideshow)
Materská škola Jarná


Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina

Mestská časť Hliny
(Foto: 20. 7. 2014)

Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/763 76 44, e-mail: mshliny7@mail.t-com.sk. Materská škola sa nachádza na sídlisku Hliny VII.

Zápis do MŠ. Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom zverejní na budove školy termín zápisu spolu s podmienkami prijímania detí. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorých rodičia majú trvalé bydlisko v meste Žilina. Zápis pozostáva z prevzatia žiadosti, potvrdenia a vyjadrenia lekára, odovzdania vyplnenej a potvrdenej žiadosti. Prihlášky a informácie o zápise detí poskytne každá materská škola, prípadne na internetovej stránke www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 378

[0] Komentárov

Pridať komentár