Základná škola, Jarná — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

19/25

Základná škola, Jarná

premietanie (slideshow)
Základná škola, Jarná

Základná škola, Jarná 20, Žilina

(Foto: 20. 7. 2014)

Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina.
Tel. riaditeľ: 041/763 44 75, mobil: 0948 045 952, tel. tajomníčka: 041/724 32 03, e-mail tajomníčka: zsjarna1@gmail.com, ved. školského stravovania: tel: 041/763 44 39, e-mail ved. stravovania: zsjarnakuchyna@gmail.com, e-mail školy: zsjarna@gmail.com, web: zsjarna.edupage.org.

História a súčasnosť: Základná škola Hliny VII, Jarná 20 bola otvorená 1. 9. 1965 ako sídlisková škola. Zabezpečuje výuku žiakov podľa pedagogicko-organizačných pokynov a organizačných plánov platných pre ZŠ. Od školského roku 1968/69 začalo rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Toto rozšírené vyučovanie prebiehalo v predmetoch Anglický jazyk, Ruský jazyk a Nemecký jazyk.
Škola pozostáva zo 4 budov: 1. budova - ročníky 5.- 9., 2. budova - ročníky 1.- 4., 3. budova - školský klub, školská jedáleň, 4. budova - telocvičňa. Má 28 tried a špeciálne učebne: chémie, fyziky, cudzích jazykov, hudobnej výchovy, technickej výchovy, výtvarnej výchovy a tri učebne výpočtovej techniky. V súčasnosti prebieha v škole rozšírené vyučovanie nemeckého a anglického jazyka. Škola podporuje umelecké nadanie vo výtvarnej oblasti. (Informácie sú prevzaté z web stránky ZŠ: www.zs-hliny7-za.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 740

[0] Komentárov

Pridať komentár