Ulica Juraja Závodského — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

26/42

Ulica Juraja Závodského

premietanie (slideshow)
Ulica Juraja Závodského

Ulica Juraja Závodského v Závodí

Zeleň na Ulici Juraja Závodského
(Foto: 7. 7. 2014)

Ul. Juraja Závodského sa nachádza v mestskej časti Závodie. Je dôležitou dopravnou komunikáciou z centra mesta na sídlisko Hájik a do mestskej časti Bánová. Cez ulicu vedie aj cesta III/518001 medzi Žilinou a mestskými časťami Závodie, Bánová, Hájik a obcami položených západne od mesta: Hôrky, Bitarová, Ovčiarsko a Brezany. Ul. Juraja Závodského je ohraničená Závodskou cestou pri moste cez Rajčanku a Ul. oslobodenia v Bánovej. Ulica nie je rovná, dlhá je asi 700 metrov. Okolo ulice sú postavené prevažne rodinné domy a sídla spoločností. Z občianskej vybavenosti je na ulici drevený hostinec, materská škola, pošta, piváreň Fackáreň, obchod s potravinami, zverolekár, pošta a Kaplnka sv. Cyrila a Metoda. Po pravej strane ulice v smere od centra je upravený malý parčík s pamätníkom obetiam vojny. Cez ulicu premáva trolejbusová doprava na sídlisko Hájik. Na ulici sú dve zastávky MHD – Závodského a Žitná. Počas komunistickej totality mala názov Ul. československej brigády.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Vymedzenie hraníc ulicami mestskej časti Závodie: 9. mája, Benku, Bočná, Cesta na štadión, Drieňová, Ferka Urbánka, Gogoľova, Hôrecká cesta (po križovatku na Hájik), Juraja Závodského, Krížna, Kvačalova (po odbočku k záhradkárskej osade a starému cintorínu), Matúša Kavca, Mládežnícka, Mostová, Na Zápletí, Nábrežie Rajčianky, Nemcovej, Orlík, Pekná, Pietna, Pod Hradiskom, Pod jarkom, Pod sadom, Pod vinicou, Potočná, Prúty, Roľnícka, Samuela Timona, Strážovská, Školská, Vavrinca Ottmayera, Západná.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 566

[0] Komentárov

Pridať komentár