Nábrežie Rajčianky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/10

Nábrežie Rajčianky

premietanie (slideshow)
Nábrežie Rajčianky

Nábrežie Rajčianky (ulica) v Závodí

Mestská časť Závodie
(Foto: 7. 7. 2014)

Nábrežie Rajčianky (ulica) sa nachádza vo východnej časti Závodia, na ľavej strane rieky Rajčanky. Vymedzená je na severnej strane križovatkou s Krížnou ulicou a na južnej strane prechádza okolo rieky Rajčanky. Dlhá je asi 750 metrov.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Vymedzenie hraníc ulicami mestskej časti Závodie: 9. mája, Benku, Bočná, Cesta na štadión, Drieňová, Ferka Urbánka, Gogoľova, Hôrecká cesta (po križovatku na Hájik), Juraja Závodského, Krížna, Kvačalova (po odbočku k záhradkárskej osade a starému cintorínu), Matúša Kavca, Mládežnícka, Mostová, Na Zápletí, Nábrežie Rajčianky, Nemcovej, Orlík, Pekná, Pietna, Pod Hradiskom, Pod jarkom, Pod sadom, Pod vinicou, Potočná, Prúty, Roľnícka, Samuela Timona, Strážovská, Školská, Vavrinca Ottmayera, Západná.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 605

[0] Komentárov

Pridať komentár