Stanislaw Gawel, OZ Chevra — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/28

Stanislaw Gawel, OZ Chevra

premietanie (slideshow)
Stanislaw Gawel, OZ Chevra

Stanislaw Gawel, riaditeľ Občianskeho združenia Chevra

Odhalenie pamätníka "Strom života a skala nádeje" v Žiline
(Foto: 29. 6. 2014)

Sprava: prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Stanislaw Gawel, riaditeľ Občianskeho združenia Chevra, PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina, prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja.

Občianske združenie Chevra v Žiline postavilo v areáli Pamätníka "Cesta bez návratu" na Závodskej ceste pamätník "Strom života a skala nádeje". Slávnostné odhalenie pamätníka bolo dňa 29. 6. 2014 počas Pietnej spomienky na obete holokaustu. Po príhovore riaditeľa OZ Chevra Stanislawa Gawela pamätník odhalil Jozef Janits a strom života zasadil riaditeľ OZ Stanislaw Gawel. Pamätník vyhotovili a osadili kamenári z Beregova v Podkarpatskej Rusi, odkiaľ pochádzali v minulosti aj niektorí príslušníci ortodoxnej komunity, ktorí žili pred holokaustom v Žiline. Monolit pochádza zo Žitomírskej oblasti na Ukrajine. Je z červeného mramoru, z prednej a zadnej strany opracovaný a osadený do zeme. Na kameni je napísané slovo "Život" v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku. V dolnej časti je napísané "Adonai – U teba je prameň života (Žalm 36)". Za kameňom je zasadený dub, ktorý symbolizuje pokračovanie života židovského národa.
Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili okrem členov OZ aj prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline, Gershon Avital, konzulka veľvyslanectva štátu Izrael v SR, prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity, príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia.
Počas slávnostného odhalenia zaznela v podaní členov OZ židovská pieseň a na záver zatrúbili na šofar (náboženský predmet vyrobený z rohu zvieraťa).


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 772

[0] Komentárov

Pridať komentár