Smútočná tryzna 2014 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

45/60

Smútočná tryzna 2014

premietanie (slideshow)
Smútočná tryzna 2014

Smútočná tryzna 2014 – Memorial Ceremony 2014 – 2014 אזכרה בבית קברות

Židovský cintorín v Žiline – Jewish cemetery in Zilina – בית הקברות היהודי בז'ילינה
(Foto: 29. 6. 2014)

Po ukončení smútočnej tryzny príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia navštívili židovský cintorín, ktorý patrí medzi najkrajšie na Slovensku.

Uprostred rušného mesta sa nachádza upravený židovský cintorín, oáza ticha a pokoja. Žilinský židovský cintorín patrí zásluhou Židovskej náboženskej obce k najlepšie udržiavaným na Slovensku. Rozprestiera sa na západnej strane mesta na Jesenského ulici. Vpredu je kovová vchodová brána a po celej dĺžke je ohradený pevným múrom. Veľkosť cintorína je 40 x 180 metrov a nachádza sa tu viac ako 1450 hrobov. Za bránou sa nachádza javorová aleja a za ňou je rozsiahla ceremoniálna hala, ku ktorej sú z oboch strán pristavené malé budovy. Cintorín leží na vodorovnom teréne na ktorý sa prichádza cez ceremoniálnu halu. Pri vstupe do ceremoniálnej haly je potrebné použiť prikrývku na hlavu.

In the middle of the busy city of Zilina lies the maintained Jewish cemetery, an oasis of silence and tranquility and a worthy place for a last place of rest. Thanks to the ZNO, the Jewish cemetery in Zilina is ranked as the best maintained cemetery in Slovakia. The cemetery is located at the west end of town, on Jesenskeho Street. At the entrance is an iron gate, and the remaining three walls are protected by a thick wall. The cemetery measures 40 x 180 meters, and contains about 1450 graves. Behind the front gate is ash alley, and beyond it is the Ceremonial Hall, with two smaller buildings adjacent to it on both sides. The cemetery lies on the horizon line and can be entered by passing through the Ceremonial Hall. When entering the Ceremonial Hall, you need to wear a head cover.

Smútočnú tryznu za obete holokaustu v obradnej sieni židovského cintorína v Žiline otvoril Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline. Smútočnej tryzny sa zúčastnili: Gershon Avital, konzulka veľvyslanectva štátu Izrael v SR, rabín Michael Kapustin z Krymu, Martin Kornfeld, vedúci kancelárie ÚZ ŽNO v SR, prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity, príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia.
V tomto roku sa kajúcej tryzny zúčastnili aj predstavitelia kresťanských cirkví v Žiline. Počas nej zaznelo z úst oficiálnych predstaviteľov viacerých kresťanských cirkví prosba o odpustenie za príkoria, ktoré židovskej obci kresťania spôsobili v minulosti, no najmä počas 2. svetovej vojny.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 500

[0] Komentárov

Pridať komentár