Ján Jančo, Kresťanské zbory — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/60

Ján Jančo, Kresťanské zbory

premietanie (slideshow)
Ján Jančo, Kresťanské zbory

Ján Jančo, Kresťanské zbory v Žiline

Smútočná tryzna 2014 – Memorial Ceremony 2014 – 2014 אזכרה בבית קברות
(Foto: 29. 6. 2014)

Ján Jančo z Kresťanských zborov v Žiline zapálil druhú sviecu na sedemramennom svietniku.

V tomto roku sa kajúcej tryzny zúčastnili aj predstavitelia kresťanských cirkví v Žiline združených v EKUZE. Počas nej zaznelo z úst oficiálnych predstaviteľov viacerých kresťanských cirkví prosba o odpustenie za príkoria, ktoré židovskej obci kresťania spôsobili v minulosti, no najmä za čias 2. svetovej vojny. Smútočnú tryznu za obete holokaustu v obradnej sieni židovského cintorína v Žiline otvoril Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce Žilina. Smútočnej tryzny sa zúčastnili: Gershon Avital, konzulka veľvyslanectva štátu Izrael v SR, rabín Michael Kapustin z Krymu, Martin Kornfeld, vedúci kancelárie ÚZ ŽNO v SR, prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity, príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 1586

[0] Komentárov

Pridať komentár