prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/60

prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.

premietanie (slideshow)
 prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.

prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave

Smútočná tryzna 2014 – Memorial Ceremony 2014 – 2014 אזכרה בבית קברות
(Foto: 29. 6. 2014)

Mgr. Anton Trnovec, (sprava) prednosta MsÚ v Žiline, prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Martin Kornfeld, vedúci kancelárie ÚZ ŽNO v SR a rabín Michael Kapustin – הרב מיכאל קפוסטין.

Smútočnú tryznu za obete holokaustu v obradnej sieni židovského cintorína v Žiline otvoril Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline. Smútočnej tryzny sa zúčastnili: Gershon Avital, konzulka veľvyslanectva štátu Izrael v SR, rabín Michael Kapustin, Martin Kornfeld, vedúci kancelárie ÚZ ŽNO v SR, prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity, príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia.
V tomto roku sa kajúcej tryzny zúčastnili aj predstavitelia kresťanských cirkví v Žiline. Počas nej zaznelo z úst oficiálnych predstaviteľov viacerých kresťanských cirkví prosba o odpustenie za príkoria, ktoré židovskej obci kresťania spôsobili v minulosti, no najmä počas 2. svetovej vojny.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 1371

[0] Komentárov

Pridať komentár