2014 אזכרה בבית קברות — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/60

2014 אזכרה בבית קברות

premietanie (slideshow)
2014 אזכרה בבית קברות

Smútočná tryzna 2014 – Memorial Ceremony 2014
2014 אזכרה בבית קברות

Smútočná tryzna za šesť miliónov umučených Židov v obradnej sieni židovského cintorína
(Foto: 29. júna 2014)

Smútočnú tryznu za obete holokaustu v obradnej sieni židovského cintorína v Žiline otvoril Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline. Smútočnej tryzny sa zúčastnili: Gershon Avital, konzulka veľvyslanectva štátu Izrael v SR, rabín Michael Kapustin z Krymu, Martin Kornfeld, vedúci kancelárie ÚZ ŽNO v SR, prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity, príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia.
V tomto roku sa kajúcej tryzny zúčastnili aj predstavitelia kresťanských cirkví v Žiline. Počas nej zaznelo z úst oficiálnych predstaviteľov viacerých kresťanských cirkví prosba o odpustenie za príkoria, ktoré židovskej obci kresťania spôsobili v minulosti, no najmä počas 2. svetovej vojny.

Kajúca tryzna: Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie pred kajúcou tryznou 29. 6. 2014. V Žiline sa chystá veľká vec. Máme túžbu odprosiť židovskú obec v Žiline za zlo a utrpenie, ktoré bolo spôsobené ich rodinám v tomto meste predovšetkým počas 2. svetovej vojny (pri deportáciách, zhabaní majetkov a pod.). Počas židovskej kajúcej tryzny 29. 6. 2014 o 11:00 na židovskom cintoríne, zaznie z úst oficiálnych predstaviteľov viacerých kresťanských cirkví prosba o odpustenie. Ale nestojí to len na nich, ale na nás všetkých, ktorí tam prídeme.
Veríme, že Boh nás pozýva do tejto veci a že je veľmi dôležité to urobiť. Stojíme v tom na slovách z Biblie, kde Boh hovorí, že kto sa dotýka Izraela, dotýka sa zrenice jeho oka a tiež hovorí Izraelovi "požehnám toho, koho ty požehnáš a prekľajem toho, koho ty prekľaješ" Neodpustenie zo strany Židov, v krajných prípadoch aj prekliatia z ich strany voči nášmu mestu, môže brániť uvoľneniu Božej milosti na toto mesto. Dôležité je však aj také obyčajné ľudské hľadisko - že im nikto nikdy v Žiline za tieto veci nepovedal prepáčte. A tak to chceme urobiť tak ako Nehemiáš za našich "otcov" my. Aby bolo toto odpustenie prijaté a uvoľnilo Božie požehnanie, chceme sa za to pustiť do duchovného zápasu vo forme modlitby a pôstu. Poďte do toho s nami! Dajte vedieť ľuďom z vašich spoločenstiev, farností a okolia... Akcia je ekumenická, sú do nej zapojení predstavitelia cirkvi združených v EKUZE, navyše je s priamou účasťou diecézneho biskupa (pozn. neprišiel, bol prečítaný od neho list).
Program: 11:00 – Židovský cintorín v Žiline, 12:30 – Židovský pamätník "Cesta bez návratu", spolu s predstaviteľmi mesta, 19:00 – Kostol sv. Štefana vo Farnosti Žilina-Závodie. (Text prevzatý z web. stránky Žilinskej diecézy: http://dcza.sk/sk/dokumenty/ostatne/zo-zivota-farnosti/kajuca-tryzna).Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 807

[0] Komentárov

Pridať komentár