Osvienčimská správa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

51/96

Osvienčimská správa

premietanie (slideshow)
Osvienčimská správa

Pamätná tabuľa venovaná Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi

Autor tabule: Ing. Pavel Frankl, predseda ŽNO v Žiline
(Foto: 28. 6. 2014)

Osvienčimská správa
V tejto budove v apríli 1944, po svojom úteku, slovenskí židia, Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler podali
svedectvo o vyhladzovacom tábore Osvienčim, tu vznikla ich svetoznáma správa – najznámejší doklad
o hrôzostrašnom nacistickom masovom vraždení. Ani táto správa, ktorá sa dokázateľne dostala
k vedúcim predstaviteľom Spojencov, ich neprimäla k bombardovaniu plynových komôr, krematórií
či železníc do tábora smrti. Do konca vojny boli zavraždené státisíce bezbranných ľudí.
Jún 2014 – ŽNO Žilina

Auschwitz Report
This is the building, where in april 1944, Slovak jews Rudolf Vrba and Alfred Wetzler gave their
testimonies about the Auschwitz extermination camp, following their escape their world
renowned report and the most famous evidence of the horrific Nazi mass murder was produced
here. But even this report, which undoubtedly reached the leaders the allies failed to entice
them info the bombardment of the gas chambers, crematoria or the railways to the death camp.
Until the end of the war many more hundreds of thousand defenceless people were murdered.
June 2014 – Jewish community Zilina


Židovská náboženská obec v Žiline odhalila dňa 28. júna 2014 pamätnú tabuľu pri príležitosti 70. výročia úteku Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera z Osvienčimu. Obaja utečenci sa po strastiplnej ceste dostali do Žiliny, kde za prítomnosti žilinských predstaviteľov Ústredne židov spísali správu o priemyselnom vyvražďovaní ľudí v nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Dnes je táto 32 stranová správa jedným z najvýznamnejším dokumentom z dejín holokaustu. Po príhovore Ing. Pavla Frankla, predsedu Židovskej náboženskej obce v Žiline, tabuľu odhalili Arieh Klein z Izraela, rodák zo Žiliny a Juraj Polák.
Tabuľa je vyhotovená z čierneho mramoru, na ktorej je napísaný text v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku. Autor tabule je Ing. Pavel Frankl.

Viac o tejto historickej udalosti si prečítajte v našej wikipédii po kliknuté na webový odkaz: Vrbova a Wetzlerova správa.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 702

[0] Komentárov

Pridať komentár