Materská škola, Limbová — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

25/28

Materská škola, Limbová

premietanie (slideshow)
Materská škola, Limbová

Materská škola, Limbová 26, 010 07 Žilina

Mestská časť Solinky
(Foto: 23. 6. 2014)

Materská škola, Limbová 26, 010 07 Žilina.
Tel.: 041/568 39 72, e-mail: ms.limbova26.zilina@centrum.sk.

Zápis do MŠ. Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom zverejní na budove školy termín zápisu spolu s podmienkami prijímania detí. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorých rodičia majú trvalé bydlisko v meste Žilina. Zápis pozostáva z prevzatia žiadosti, potvrdenia a vyjadrenia lekára, odovzdania vyplnenej a potvrdenej žiadosti. Prihlášky a informácie o zápise detí poskytne každá materská škola, prípadne na internetovej stránke www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 903

[0] Komentárov

Pridať komentár