Hlavná cesta — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Hlavná cesta

premietanie (slideshow)
Hlavná cesta

Hlavná cesta (ulica) v Považskom Chlmci

Mestská časť Považský Chlmec
(Foto: 19. 5. 2014)

Hlavná cesta (ulica) sa nachádza v starej zástavbe Považského Chlmca. Ulica je vymedzená križovatkou s Bytčianskou ulicou a križovatkou s ulicou Pri Kysuci. Na ulici sú postavené len rodinné domy.

Zoznam ulíc v mestskej časti Považský Chlmec (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Alexyho ulica (Alexyho), Bytčianska ulica (Bytčianska) – od začiatku mosta cez Kysucu do mestskej časti Považský Chlmec, Čerešňová ulica (Čerešňová), Egrešová ulica (Egrešová), Fialková ulica (Fialková), Gavlovičova ulica (Gavlovičova), Hlavná cesta (Hlavná cesta), Horská ulica (Horská), Hroznová ulica (Hroznová), Chlmecké námestie (Chlmecké námestie), Medzierka (Medzierka), Morušová ulica (Morušová), Mýtna ulica (Mýtna), Na Hôrke (Na Hôrke), Na Majerisku (Na Majerisku), Nižedvorská ulica (Nižedvorská), Nová ulica (Nová), Pod Laščeky (Pod Laščeky), Pod Skalkou (Pod Skalkou), Pomocná ulica (Pomocná), Požiarnická ulica (Požiarnická), Pri Kysuci (Pri Kysuci), Študentská ulica (Študentská) Višňová ulica (Višňová), Vysoká ulica (Vysoká), Závozská ulica (Závozská), Zúbekova ulica (Zúbekova).

Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Žilina č. 10/2009, článok 3 Určenie názvu ulíc v mestskej časti Považský Chlmec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 24.08.2009. MsZ v Žiline určuje názov ulíc v mestskej časti Považský Chlmec v meste Žilina takto: a) Egrešová – vymedzená od križovatky s ulicou Na Hôrke po slepé ukončenie
s obratiskom, b) Morušová – vymedzená od križovatky s ulicou Na Hôrke po križovatku s ulicou Egrešová, c) Čerešňová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie s obratiskom, d) Višňová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie s obratiskom (nasleduje po ulici Čerešňová), e) Hroznová – vymedzená od križovatky s ulicou Morušová po slepé ukončenie s obratiskom (nasleduje po ulici Višňová).

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 21. 5. 2012 schválilo nové námestie – Chlmecké námestie. Námestie má vymedzený priestor existujúcou zástavbou. Súčasťou námestia je budova bývalého kultúrneho domu a parku s kaplnkou a krížom. (Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2012)

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 556

[0] Komentárov

Pridať komentár