Materská škola — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/13

Materská škola

premietanie (slideshow)
Materská škola

Materská škola v Mojšovej Lúčke

Mestská časť Mojšova Lúčka
(Foto: 7. 6. 2014)

Materská škola, Rybné nám. 1, Mojšova Lúčka, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/565 03 81, e-mail: ms.mojsovalucka@azet.sk.

Zápis do MŠ. Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom zverejní na budove školy termín zápisu spolu s podmienkami prijímania detí. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorých rodičia majú trvalé bydlisko v meste Žilina. Zápis pozostáva z prevzatia žiadosti, potvrdenia a vyjadrenia lekára, odovzdania vyplnenej a potvrdenej žiadosti. Prihlášky a informácie o zápise detí poskytne každá materská škola, prípadne na internetovej stránke www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 622

[0] Komentárov

Pridať komentár