Karasová ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Karasová ulica

premietanie (slideshow)
Karasová ulica

Karasová ulica v Mojšovej Lúčke

Mestská časť Mojšova Lúčka
(Foto: 7. 6. 2014)

Karasová ulica v Mojšovej Lúčke je vymedzená križovatkou s Kaprovou ulicou a druhá časť zachádza voľne do prírody. Ulica je dopravbe slepá, dlhá asi 150 metrov. Postavené sú na nej len rodinné domy.

Pri výstavbe Vodného diela Žilina bola zaplavená takmer celá zástavba Mojšovej Lúčky. Z pôvodnej zástavby zostalo len pár domov v zátoke vodnej nádrže, kaplnka na vyvýšenom kopci a cintorín s domom smútku. Namiesto zaplavených domov bolo vybudovaných 110 nových domov v katastri Mojšovej Lúčky za cestou I/18 a malá časť zachádza do katastra Trnového. Od cesty obytnú zónu oddeľuje protihlukový ochranný val. Rodinné domy boli vybudované s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím v sedlovej streche. V obci bola vybudovaná škola, materská škola, nákupné stredisko, reštaurácia, športový a detský areál. Mesto Žilina pomenovalo názvy ulíc v tejto mestskej časti priliehavými názvami podľa názvov rýb. Súčasťou mesta Žiliny sa stala Mojšova Lúčka v roku 1980, kde tvorí samostatnú mestská časť. Počet obyvateľov je 427 (stav k 29. 2. 2016).

Zoznam ulíc v mestskej časti Mojšova LúčkaMojšova Lúčka (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Belicová ulica (Belicová), Hlavátková ulica (Hlavátková), Hyrovská ulica (Hyrovská), Jalcová ulica (Jalcová), Kapria ulica (Kapria), Karasová ulica (Karasová), Lieňová ulica (Lieňová), Lipňová ulica (Lipňová), Ostriežová ulica (Ostriežová), Pstruhová ulica (Pstruhová), Rybné námestie (Rybné námestie), Stará Mojšova Lúčka (Stará Mojšova Lúčka), Sumčia ulica (Sumčia), Šťuková ulica (Šťuková), Úhoria ulica (Úhoria).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobudlo účinnosť dňa 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 695

[0] Komentárov

Pridať komentár