Kultúrny dom v Strážove — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/17

Kultúrny dom v Strážove

premietanie (slideshow)
Kultúrny dom v Strážove

Kultúrny dom v Strážove

Kultúrny dom, materská škola, knižnica, klub dôchodcov, obecný rozhlas
(Foto: 7. 6. 2014)

Bohoslužby: Farnosť Žilina-mesto, Kultúrny dom Strážov: Sväté omše v nedeľu a prikázané sviatky,
pripadajúce na deň prac. pokoja o 11:15 hod. web: www.farnost-zilina.sk

Materská škola, Hričovská 1, 010 01 Žilina. Nachádza sa priestoroch kultúrneho domu. Tel.: 041/562 34 51, e-mail: msstrazov@za.gaya.sk.

Žilinská knižnica, pobočka Strážov. Nachádza sa v budove kultúrneho domu. Je otvorená utorok: 13:30 - 17:30 hod.

Klub dôchodcov v Strážove, nachádza sa priestoroch kultúrneho domu.

Zoznam ulíc v mestskej časti Strážov (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Agátová ulica (Agátová), Bukovinská ulica (Bukovinská), Dedinská ulica (Dedinská), Hričovská ulica (Hričovská), Pri rieke (Pri rieke), Priehradná ulica (Priehradná), Prieložná ulica (Prieložná), Rajčianska ulica (Rajčianska).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 803

[0] Komentárov

Pridať komentár