Kríž v Mojšovej Lúčke — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/11

Kríž v Mojšovej Lúčke

premietanie (slideshow)
Kríž v Mojšovej Lúčke

Kamenný kríž na cintoríne v Mojšovej Lúčke

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stráňavy, filiálka Mojšova Lúčka
(Foto: 7. 6. 2014)

Kamenný kríž je postavený na cintoríne v Mojšovej Lúčke. Mestská časť Mojšova Lúčka má 428 obyvateľov (stav r. 2009) prevažne katolíckeho vyznania a patrila pod Rímskokatolícku farnosť Strečno. Farnosť Strečno je nová z počtu tých farností, čo boli zriadené po úprave fár roku 1788. Pozostáva z troch dedín: Strečno, Stráňavy, Mojšova Lúčka. Materská obec Strečno bola odlúčená od farnosti Varín. Fi­liálky Stráňavy a Mojšova Lúčka bo­li odlúčené od farnosti Rosina. Pr­vým farárom tu bol P. Vavrinec Szhibeny z rádu sv. Františka od 31. 12. 1788. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stráňavy vznikla 1. 7. 2012 odčlenením od Farnosti Strečno. Od tejto farnosti bola odčlenená aj filiálka Mojšova Lúčka, ktorá sa stala filiálkou novovznuknutej farnosti Stráňavy. V kaplnke na cintoríne v Mojšovej Lúčke sa konajú bohoslužby.

Pod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Stráňavy patrí filiálka v Mojšovej Lúčke. Rímskokatolícka farnosť Stráňavy patrí pod Dekanát Varín. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stráňavy vznikla 1. 7. 2012 odčlenením od Farnosti Strečno. Od tejto farnosti bola odčlenená aj filiálka Mojšova Lúčka, ktorá sa stala filiálkou novovznuknutej farnosti Stráňavy.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 385

[0] Komentárov

Pridať komentár