Trhy ľudových remesiel v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

36/36

Trhy ľudových remesiel v Žiline

premietanie (slideshow)
Trhy ľudových remesiel v Žiline

Trhy ľudových a umeleckých remesiel Mariánske námestie

XX. ročník Staromestských slávností v Žiline
(Foto: 31. 5. 2014)

XX. ročník Staromestských slávností sa uskutočnil 29. 5. - 31. 5. 2014 pod záštitou primátora Žiliny Ing. Igora Chomu. Staromestské slávnosti sú najvýznamnejším podujatím nielen v Žiline, ale počas svojej histórie sa stali najväčšou a najočakávanejšou kultúrnou udalosťou celého severozápadného Slovenska. V hlavnom programe, ale aj v rámci sprievodných akcií, vystúpilo množstvo slovenských a zahraničných účinkujúcich na Mariánskom námestí a na Nám. Andreja Hlinku.

Trhy ľudových a umeleckých remesiel sú významnou sprievodnou akciou Staromestských slávností v Žiline. Na Mariánskom námestí, Na Nám. Andreja Hlinku a Farských schodoch boli umiestené stánky, kde predávajúci prezentovali svoju tvorbu a výrobu.

História: Staromestské slávnosti po prvýkrát boli v septembri 1995 pod názvom Žilinské trhy ľudových a umeleckých remesiel mohli Na Štúrovom námestí bol krátky kultúrny program zostavený väčšinou z vystúpení folklórnych skupín a prezentácie ľudových a umeleckých remesiel. Slávnosti pripravilo Mesto Žilina v spolupráci so Zborom Žilincov, Regionálnym osvetovým strediskom a Živnostenským spoločenstvom. Druhý ročník slávnosti sa uskutočnil v lete a pod názvom Žilinské dni vzdelanosti, remesiel a podnikania a sústredil sa najmä na prezentáciu umeleckých a úžitkových remesiel a organizáciu odborného seminára o vzdelávaní. Od tretieho ročníka v roku 1997 už nesie podujatie pomenovanie Staromestské slávnosti. Odvtedy je aj prezentácia hlavného programu na zrekonštruovanom a verejnosti sprístupnenom Hlinkovom námestí. S každým ďalším ročníkom sa podujatie rozrastalo množstvom programov a kvalitou. Na náročnej príprave sa podieľali hlavne Mesto Žilina, ale aj Mestské divadlo v Žiline, Zbor Žilincov, Regionálne osvetové stredisko a ďalšie organizácie. Okrem tradičných trhoch umeleckých a úžitkových remesiel sa neoddeliteľnou súčasťou Staromestských slávností stali aj vystúpenia sólistov, hudobných a tanečných skupín, ktoré sa konajú na dvoch hlavných žilinských námestiach.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 581

[0] Komentárov

Pridať komentár