Vrch Straník — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/13

Vrch Straník

premietanie (slideshow)
Vrch Straník

Vrch Straník v Zástraní

Ul. Na Straník v Zástraní
(Foto: 20. 5. 2014)

Vrch Straník sa majestátne dvíha nad Zástraním. Zo Straníka, ktorý je vysoký 768,9 metrov, je ojedinelý kruhový výhľad na hlavný hrebeň Malej Fatry, Strážovské vrchy, Kysucké vrchy, Javorníky a Žilinskú kotlinu. Zo Zástrania je Straník mierne pretiahnutý, ale od Žiliny má krásne tvarovaný kužeľovitý tvar. Pre svoje jedinečné postavenie nad Žilinskou kotlinou bolo toto miesto osídlené. Na vrchu Straník sa nachádza jedno z najväčších hradísk v Žilinskej kotline. Má rozlohu asi 6 ha a vybudoval ho ľud lužickej kultúry na rozhraní mladšej a neskorej doby bronzovej (asi 9. – 8. stor. pred n. l.). Mohutné valy obopínali vrchol kopca, hlavne zo severnej strany. Z južnej strany bol využitý prirodzený tvar hrebeňa.

Ul. Na Straník v mestskej časti Zástranie je pomenovaná podľa pôvodnej cesty, ktorá viedla na vrch Straník. Na severnej strane začína v obci pri križovatke s Kostolnou ulicou (pôvodne Vrchná ulica) a končí pod vrcholom vrchu Straník. Krátky úsek medzi rodinnými domami a farským kostolom je asfaltový, potom prechádza do spevnej a neskoršie poľnej cesty až na vrchol Straníka. Na ulici je postavených pár rodinných domov, rímskokatolícky farský úrad a kostol.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 718

[0] Komentárov

Pridať komentár